Plenair debat

Plenaire vergadering 2 juni 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
2 juni 2016
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wet scheepsuitrusting 2016 (34 425)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam (34 447)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 (Incidentele suppletoire begroting garantie ten behoeve van brugfinanciering aan de Single Resolution Board) (34 422)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (34 406)

10:15
Plenair debat 

VAO Inburgering (AO d.d. 21/04)

11:00
Plenair debat 

VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren (AO d.d. 28/04)

11:25
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad 30 en 31 mei 2016 (AO d.d. 25/05)

11:55
Plenair debat 

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/04)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34 378)

16:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (34 106) (Tweede Termijn)

18:15
Plenair debat 

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34 358-(R2065))