Plenaire vergadering

2 maart 2016

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijziging van o.a. de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen (34 292)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:20
Plenair debat 

VSO Milieuraad d.d. 4 maart 2016 (21 501-08, nr. 611)

14:00
Plenair debat 

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 18/02)

14:40
Plenair debat 

VSO Energie (30 196, nr. 390)

14:45
Plenair debat 

VAO Energie (AO d.d. 10/02)

16:35
Plenair debat 

Debat over mijnbouw

21:30
Plenair debat 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (gegevensverstrekking Belastingdienst) (34 374) (gevolgd door de 2e termijn Debat over mijnbouw)