Plenair debat

Plenaire vergadering 2 februari 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
2 februari 2021
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:45
16:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

17:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157) (1e termijn Kamer)