Plenair debat

Plenaire vergadering 2 februari 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
2 februari 2017
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan boord van schepenonder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland (34496)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde om bij stemmingen op basis van eenvoordracht door een commissie stemmen op personen die niet in de voordracht worden genoemd alsongeldig te beschouwen (34631)

10:15
Plenair debat 

VAO Voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid (AO d.d. 25/01)

11:00
Plenair debat 

Debat over de informele Europese Top d.d. 3 februari 2017

13:35
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:50
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de informele Europese top)

16:00
Plenair debat 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32 399)