Plenair debat

Plenaire vergadering 2 februari 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
2 februari 2016
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (34 156) (Voortzetting)

18:15
Plenair debat 

Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34 373)