Plenaire vergadering

1 december 2016

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Telecomraad d.d. 2 december (AO d.d. 30/11)

10:35
Plenair debat 

Begroting Veiligheid en Justitie (VI) (voortzetting)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

17:00
Plenair debat 

VAO Pakket EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting (AO d.d. 1/12)

17:30
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Telecomraad en het VAO Pakket EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting)

19:30
Plenair debat 

Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34 295)+ Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten(34 532)