Plenaire vergadering

1 november 2016

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 05/10)

16:25
Plenair debat 

VAO Verslavingszorg (AO d.d. 28/09)

16:45
Plenair debat 

VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 06/10)

17:10
Plenair debat 

VSO Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening (Kamerstuk 34504, nr. 2)

17:30
Plenair debat 

VSO voorhang experimenten persoonsvolgende bekostiging (Kamerstuk 34104, nr. 141)

19:00
Plenair debat 

VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)

19:20
Plenair debat 

Begroting Infrastructuur & Milieu (XII) incl. het Infrastructuurfonds (A) (eerste termijn Kamer)