Plenair debat

Plenaire vergadering 1 september 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
1 september 2020
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

14:55
Plenair debat 

Afscheid van het lid Popken (PVV)

15:00
Plenair debat 

Beëdiging van de heer S.R. Fritsma (PVV)

15:05
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

16:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (34562) (1e termijn Kamer)

19:30
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35129) (1e termijn Kamer)