Plenair debat

Plenaire vergadering 1 juli 2015

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
1 juli 2015
09:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

09:00
Plenair debat 

VAO Kwaliteitszorg (AO d.d. 24/06)

09:25
Plenair debat 

VAO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s (AO d.d. 26/05)

09:50
10:15
Plenair debat 

VAO Governance in de Zorg (AO d.d. 11/06)

10:40
Plenair debat 

VAO WWB-onderwerpen en de Participatiewet (AO d.d. 24/06)

11:05
Plenair debat 

VAO Internationaal fiscaal beleid (AO d.d. 03/06)

11:30
Plenair debat 

VAO Waarborgfonds Sociale Woningbouw (AO d.d. 18/06)

14:15
Plenair debat 

Herdenking Karel Koster, fractiemedewerker SP

14:30
Plenair debat 

Aansluitend aan de korte schorsing na de herdenking: Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

Debat over het rapport van de Commissie-Hoekstra

20:30
Plenair debat 

VAO Visserij (AO d.d. 10/06)

20:50
Plenair debat 

VAO EU-voorstel: verordening herziening besluit GGO's (AO d.d. 17/06)

21:10
Plenair debat 

VAO Spoorveiligheid/ERTMS (AO d.d. 17/06)

21:30
Plenair debat 

VSO Invoering Boord Computer Taxi en uitvoering motie-De Boer (31521, nr. 90)