Plenair debat

Plenaire vergadering 1 februari 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
1 februari 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) (34 753)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen) (34 666)

10:16
Plenair debat 

VAO Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AO d.d. 23/01)

10:45
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 29 januari 2018 (AO d.d. 24/1)

11:05
Plenair debat 

Dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand

15:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (tweede termijn) (33 861)

18:30
Plenair debat 

Debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid