Plenaire vergadering

1 februari 2017

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34377)

13:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

13:20
Plenair debat 

34387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief "Peuro”)

15:50
Plenair debat 

Debat over de screening van asielzoekers

20:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) (34165) (1e termijn Kamer)