Plenair debat

Plenaire vergadering 1 januari 1970

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
1 januari 1970
07:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken/ Strategisch Kompas (CD d.d. 20/01)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs) (35900)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de stikstofuitstoot door de melkveehouderij is toegenomen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de digitale uitgaven van de overheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de omgangsvormen in de Tweede Kamer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over nieuwe informatie over het risicoclassificatiemodel bij de Belastingdienst

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Interpellatie-Van Nispen over het niet uitvoeren van een aangenomen motie over een verbod op gokreclames

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uithuisplaatsing van kinderen van gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Pandora papers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet werkt aan het terughalen van meer IS-vrouwen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over scheefgroei in de polder

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de VN-top over biodiversiteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat Oekraïne maanden voor de MH17-ramp waarschuwde voor een onveilig luchtruim

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Klimaatnota 2021

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de gaswinning in Groningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Startnota

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over energiearmoede in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over groene industriepolitiek

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Tweeminutendebat Wijziging van het Omgevingsbesluit i.v.m. het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten (Kamerstuk 33 118, nr. 206)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Schriftelijke stemming (over drie voordrachten voor benoemingen in de Hoge Raad)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de Europese klimaatwet

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) (35934)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de werkwijze van de NCTV

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over versnelde bodemdaling in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de ontwikkelingen in rechtsextremistische netwerken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanslag in Utrecht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de werkgroep Energie van Rusland en Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het lekken van de Prinsjesdagstukken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de nieuwe wet voor het opsporen van fraude en criminaliteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders

 
Plenair debat (geannuleerd)

Tweeminutendebat Verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) (27859-155)

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (35496)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Tweeminutendebat monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (Kamerstuk 31288-912)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (Kamerstuk 29338-251)

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Tweeminutendebat Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx (Kamerstuk 31 293, nr. 583)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de kosten van de opname van contant geld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de subsidie aan Siriz

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid‘

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de publieke opinie over integratie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over wapenbezit onder jongeren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over huizen met gebreken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afname van biodiversiteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het groeifonds

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de brandveiligheid van woningen

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de militaire positie van vrouwen in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Justitie ‘illegale’ Marokkanen per direct moet vrijlaten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de situatie in de jeugd-GGZ

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (34661) (voortzetting)