Plenaire vergadering

1 januari 1970

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO GGZ (AO d.d. 06/12)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Maritiem (AO d.d. 06/12)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Belastingdienst (AO d.d. 06/12)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het niet halen van de CO2-doelstelling

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 en 18 december 2018 (AO d.d. 11/12),

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over vaccinatie in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Chroom 6

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het gebruik van vervuilde grond bij nieuwbouwprojecten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over illegale bewoning van vakantieparken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het toezicht op medische implantaten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de onderhandelingen inzake het Klimaatakkoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over patiëntenstops in de zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Nederlandse militaire steun aan Syrië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over bedreigde diersoorten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over insectensterfte in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over dieren in de veehouderij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de LHBTI-monitor 2018

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over versnelde bodemdaling in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de rapporten inzake het WODC

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Initiatiefwetsvoorstel-Veldman tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de heffing van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing (34542) (voortzetting)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over fraude met de dividendbelasting

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over spionage door Rusland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het actieprogramma Langer Thuis

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de resultaten van de JOB-monitor

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de kansen van kweekvlees

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over extremistisch geweld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (33844)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34044) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Interpellatie-Van Rooijen over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het ‘exposen’ van vrouwen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekort aan arbeidskrachten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over risicovloeren in gebouwen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over discriminatie op de woningmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek) (34606)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over grootschalige fraude met pgb’s

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over salafisme in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34464)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33922) (re-en dupliek)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek) (31362)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (30579)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut ((33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34051) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht