Plenaire vergadering

1 januari 1970

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over ICT-problemen bij de NVWA

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitrol van 5G

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Chinese spionnen die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de stijging van de energienota

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een CO2-vrijstelling

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de stijgende woonlasten voor huurders

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Emancipatiemonitor 2018

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de koopkracht van burgers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over uitspraken van de president van de Nederlandse Bank over het tekort aan woningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over wildstroperij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het breed moratorium schulden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de staat van de rechtspraak

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake de integrale aanpak van hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanslag in Utrecht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over geweld tegen leerkrachten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de acties van leraren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toeristische verhuur van woningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ontbossing in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Chroom 6

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over versnelde bodemdaling in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de marktwerking in de zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over bemoeienis van de NCTV bij het onderzoek naar de ramp met de MH17

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de quickscan luchthaven in zee

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over schijnzelfstandigen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de nieuwe Duitse industrieagenda

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat personeelstekorten in de ggz leiden tot calamiteiten met dodelijke afloop

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het actieprogramma Langer Thuis

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toekomst van ons geldstelsel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de problemen in de jeugd-ggz

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (34542) (voortzetting)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over illegale bewoning van vakantieparken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over fraude met de dividendbelasting

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de kansen van kweekvlees

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34044) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het ‘exposen’ van vrouwen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekort aan arbeidskrachten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over salafisme in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34464)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek) (31362)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (30579)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut ((33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34051) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over misbruik van het elektronisch toezicht