Activiteiten

 1. Plenair debat (geannuleerd)

  VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 22/11)

 1. Plenair debat | 14:00

  Vragenuur

 2. Plenair debat | 15:00

  Stemmingen

 3. Plenair debat | 15:30

  Regeling van werkzaamheden

 4. Plenair debat | 15:45

  Artikel 100 brief inzake verlenging Nederlandse bijdrage Minusma (Mali) (plen. afronding in één termijn)

 5. Plenair debat | 16:45

  Artikel 100 brief inzake Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Afghanistan) in 2018 (plen. afronding in één termijn)

 6. Plenair debat | 19:00

  Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (eerste termijn Kamer)

 7. Plenair debat | 10:15

  VAO Post (AO d.d. 06/12)

 8. Plenair debat | 10:45

  Debat over de Europese top d.d. 14-15 december 2017

 9. Plenair debat | 14:15

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 10. Plenair debat | 16:15

  VSO Energieraad d.d. 18 december 2017 (21 501-33, nr. 680)

 11. Plenair debat | 17:10

  Aansluitend aan VSO Energieraad: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top, het VAO Post en het VSO Energieraad)

 12. Plenair debat | 17:30

  Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid) (eerste termijn Kamer)

 13. Plenair debat | 10:15

  Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk) (34 736)

 14. Plenair debat | 10:15

  Hamerstuk: Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81) (34 779)

 15. Plenair debat | 10:16

  Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting)

 16. Plenair debat | 14:45

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 17. Plenair debat | 19:15

  Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid) (voortzetting)