Activiteiten

 1. Plenair debat (geannuleerd)

  Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen

 2. Plenair debat (geannuleerd)

  Dertigledendebat over wachttijden bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen

 3. Plenair debat (geannuleerd)

  Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten

 4. Plenair debat (geannuleerd)

  Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies

 5. Plenair debat (geannuleerd)

  Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef

 1. Plenair debat | 14:00

  Vragenuur

 2. Plenair debat | 15:00

  Regeling van werkzaamheden

 3. Plenair debat | 15:15

  Debat over de Europese Top van 22 en 23 maart 2018

 4. Plenair debat | 10:15

  VSO ontwerpbesluit wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) i.v.m. de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol (29 665, nr. 277)

 5. Plenair debat | 10:50

  VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 13/03)

 6. Plenair debat | 11:15

  VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 21/02)

 7. Plenair debat | 14:00

  STEMMINGEN (inclusief de oorspronkelijk geagendeerde stemmingen van dinsdag 20 maart en over de moties ingediend tijdens het debat over de Europese Top)

 8. Plenair debat | 14:50

  Regeling van werkzaamheden