25
sep
Live debat
Vanaf 14:00

Plenaire vergadering

25 september 2018

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan (34918)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Evaluatie Werkkostenregeling (34785, nr. 97)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:25
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

VSO Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 16 en 17 juli (21501-30, nr. 438)

16:05
Plenair debat 

VAO Digitalisering (AO d.d. 20/09)

16:30
Plenair debat 

VAO MIRT (AO d.d. 27/6)

17:00
Plenair debat 

VAO Circulaire Economie (AO d.d. 07/09)

19:00
Plenair debat 

VAO Toepassing artikel 68 Grondwet (AO d.d. 05/07)

19:15
Plenair debat 

Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb

10:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs

14:00
Plenair debat 

VAO Participatiewet (AO d.d. 12/09)

14:25
Plenair debat 

VAO Bestaansminimum Caribisch Nederland (AO d.d. 13/09)

14:45
Plenair debat 

VAO Media algemeen en journalistiek (AO d.d. 06/09)

15:10
Plenair debat 

VAO Mbo en vmbo (AO d.d. 12/09)

15:30
Plenair debat 

Wet invoering extra geboorteverlof (34967)

19:00
Plenair debat 

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (34934)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is (34882)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES (34968)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345)(34909)

10:16
Plenair debat 

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182)

15:00
Plenair debat 

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

15:30
Plenair debat 

VAO Invest-NL (AO d.d. 06/09)

16:00
Plenair debat 

Wijzigingswet financiële markten 2018 (34859)

19:30
Plenair debat 

VAO Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi (AO d.d. 20/09)

19:50
Plenair debat 

Debat over nucleaire veiligheid