Live debat
Nu bezig

Plenaire vergadering

Vandaag / 20 november 2018

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstellen Veiligheidsunie: tegengaan terroristische online content en oprichting cybersecurity kenniscentrum (AO d.d. 01/11)

16:10
Plenair debat 

VAO Terrorisme (AO d.d. 08/11)

16:30
Plenair debat 

VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 8/11)

16:50
Plenair debat 

VAO Auteursrecht (AO d.d. 04/10)

17:15
Plenair debat 

Begroting Justitie en Veiligheid (35000-VI) (eerste termijn Kamer)

10:15
Plenair debat 

Begroting Defensie (35000-X) (eerste termijn Kamer)

13:30
Plenair debat 

VAO Regeldruk (AO d.d. 01/11)

14:00
Plenair debat 

VAO Sociaal Domein (AO d.d. 14/11)

14:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (34 683) + Voorstel tot wijziging van de Regeling Parlementair en extern onderzoek van de Tweede Kamer (33 812, nr. 5)

16:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182) (re-en dupliek)

18:30
Plenair debat 

Begroting Defensie (35000-X) (voortzetting)

10:15
Plenair debat 

VSO Besluit privatisering Intravacc (34951-2)

10:30
Plenair debat 

VAO Politie (ICT) (AO d.d. 17/10)

10:45
Plenair debat 

VAO Brandweer (AO d.d. 18/10)

10:55
Plenair debat 

Begroting Justitie en Veiligheid (35000-VI) (voortzetting)

21:00
Plenair debat 

Debat over de Europese top over Brexit van 25 november 2018