Plenaire vergadering

19 maart 2019

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

(onder voorbehoud) VSO Informele Transportraad d.d. 26-27 maart 2019 (21 501-33, nr. 752)

14:00
Plenair debat 

Herdenking naar aanleiding van de aanslagen in Christchurch, Nieuw-Zeeland en Utrecht

14:05
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

16:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:40
Plenair debat 

VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 07/03)

17:15
Plenair debat 

VAO Leefomgeving (AO d.d. 07/03)

17:40
Plenair debat 

VAO Lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet onderwijs (AO d.d. 06/03)

18:00
Plenair debat 

VSO over nadere informatie ruimtebrief (35000-VIII-159)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122) (34979)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming (35061)

10:16
Plenair debat 

VSO Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (21501-20, nr. 1417)

10:50
Plenair debat 

Debat over het toezicht op medische implantaten

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO over de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019

14:20
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen

19:30
Plenair debat 

Interpellatie-Voordewind over een uitgezette Bahreinse asielzoeker die tot levenslang is veroordeeld