Plenair debat

Plenaire vergadering 14 september 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
14 september 2021
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:00
15:55
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

18:30
Plenair debat 

Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië

10:15
Plenair debat 

Tweeminutendebat over Uitvoering sociale zekerheid (CD d.d. 30/06)

10:40
Plenair debat 

Tweeminutendebat Uitwerking pensioenakkoord (Kamerstuk 32043, nr. 562)

11:05
Plenair debat 

Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 07/07)

15:00
Plenair debat 

Debat over de situatie in Afghanistan

10:15
Plenair debat 

Tweeminutendebat Toekomst Tata Steel (CD d.d. 09/09)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35854)

10:15
Plenair debat 

Goedkeuring van de op 27 januari 2021 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme etc. (35831)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Corona-maatregelen) (35841)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen) 35 562

10:15
Plenair debat 

Goedkeuring van de op 27 januari 2021 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds etc. (35832)

11:30
Plenair debat 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

19:45
Plenair debat 

Stemmingen over moties ingediend bij het debat over de situatie in Afghanistan (27 925, nr. 813, 814 en 815)

22:35
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

22:45
22:59
Plenair debat 

Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië, het tweeminutendebat Toekomst Tata Steel, het debat over de situatie in Afghanistan en bij debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus)