Plenaire vergadering

21 mei 2019

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

(onder voorbehoud) VSO Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 mei 2019 (21501-30, nr. 458)

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:45
Plenair debat 

Debat over het overzicht van geregistreerde incidenten in de Rapportage vreemdelingenketen

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35022)

12:30
Plenair debat 

VAO RBZ/Handel (AO d.d. 21/5)

13:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over eventuele moties ingediend bij het VAO RBZ/Handel)

13:30
Plenair debat 

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:20
Plenair debat 

VAO Luchtvaart (AO d.d. 25/04)

15:00
Plenair debat 

VAO Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan (AO d.d. 15/5)

15:20
Plenair debat 

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

15:40
Plenair debat 

VAO Financiering politieke partijen (AO d.d. 04/04)

16:00
Plenair debat 

VAO Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma (AO d.d. 25/04)