Maandag 25 juni

00:01 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Observation of the early parliamentary and presidential elections in Turkey

Werkbezoek
Turkije  (besloten)
00:01 - 17:00

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije op 24 juni

Werkbezoek
Turkije  (besloten)
09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

Vergadering
Straatsburg  (besloten)
09:30 - 13:30

Financiën

Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Werkbezoek
Amsterdam  (besloten)
10:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Werkbezoek aan de Rotterdamse haven in het kader van de LNV-aspecten van de Brexit

Werkbezoek
Rotterdam
11:00 - 19:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
12:00 - 13:30

Buitenlandse Zaken

Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Bisschop (SGP) om de minister te vragen het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie inzake het voldoen van het fosfaatrechtenstelsel aan de staatssteunregels aan de Kamer te sturen

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van de leden Von Martels en Lodders om een schriftelijk overleg over de werkzame stof thiram

E-mailprocedure
14:00 - 16:15

Defensie

Rondetafelgesprek Veteranen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
14:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelijke beloning van vrouwen en mannen

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
16:30 - 18:00

Buitenlandse Zaken

Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
18:00 - 21:00

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy (34926)

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Dinsdag 26 juni

00:01 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
12:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek Stichting Koningskinderen tot aanbieding petitie "Kom op voor kinderopvang"

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om brief van de minister van VWS voorafgaand aan het debat verpleeghuiszorg

E-mailprocedure
13:00 - 14:30

Financiën

Besloten technische briefing inzake een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
13:15 - 13:30

Defensie

Petitieaanbieding m.b.t. uitstel zonevaststelling

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:15 - 13:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Actieplan Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne "Preventie beroepsziekten"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:15 - 13:30

Infrastructuur en Waterstaat

Stop de overlast A29/A4 Helwijk en omgeving

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Groep van bioboeren biedt 4000 handtekeningen aan om startende biologische bedrijven mee te nemen in de knelgevallenregeling fosfaatrechten

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Infrastructuur en Waterstaat

Geluidoverlast snelweg A4 (voorheen A29)

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:30 - 14:00

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:30 - 13:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

KNVB en NOC*NSF tot aanbieding petitie m.b.t. bewegingsvaardigheid kinderen

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Infrastructuur en Waterstaat

Verbinding A8-A9 (GEANNULEERD)

Petitie
Geannuleerd
13:45 - 14:00

Infrastructuur en Waterstaat

Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2 uitstoot

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stichting Zorgeloos met diabetes naar school tot aanbieding petitie m.b.t. diabeteszorg op school

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stichting Varkens in Nood biedt petitie aan met betrekking tot misstanden in de varkenshouderij

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
14:00 - 14:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Brexit - voorbespreking rondetafelgesprek Brexit

Vergadering
J 111  (besloten)
14:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Geactualiseerd bestuursakkoord po en sectorakkoord vo

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Gesprek met voorzitter mobiliteitstafel mw. Nijhof over de stand van zaken van het Klimaatakkoord

Gesprek
Klompezaal
16:00 - 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek van het lid Van Raan (PvdD)om een reactie op het bericht dat de onderhandelingen tussen industrie en milieubeweging ivm Klimaatakkoord zijn vastgelopen

E-mailprocedure
16:30 - 20:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw en Klimaat - verplaatst naar 17.30 uur

Algemeen overleg
16:30 - 19:30

Binnenlandse Zaken

Behandeling van de verantwoordingsstukken commissie Binnenlandse Zaken en de wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota Hfdst. VII, B en C

Wetgevingsoverleg
Suze Groenewegzaal
16:30 - 17:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geneesmiddelenbeleid (tweede termijn)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep GLB - voorbespreking rondetafelgesprek GLB

Vergadering
Oudkamer  (besloten)
16:30 - 17:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:30 - 18:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gespecificeerde toestemming en de wet Cliëntenrechten

Werkbezoek
Ministerie van VWS
Geannuleerd
17:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met de wijziging van de reikwijdte (TK 29502-159)

Inbreng schriftelijk overleg
17:00 - 22:00

Defensie

Veteranen

Notaoverleg
Thorbeckezaal
17:00 - 19:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2017

Wetgevingsoverleg
Klompezaal
17:00 - 18:30

Economische Zaken en Klimaat

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957)

Technische briefing
Troelstrazaal
17:30 - 21:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw en Klimaat - wordt verplaatst naar 12 september om 14.00 uur

Algemeen overleg
18:00 - 22:00

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaart

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
19:30 - 22:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortzetting algemeen overleg Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Woensdag 27 juni

00:01 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Rose-Roth Seminar

Werkbezoek
Skopje, Macedonië  (besloten)
10:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Myanmar

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Agenderen brief inzake financiering van de (landelijke) publieke omroep te agenderen voor AO Media op 4 juli a.s.

E-mailprocedure
10:00 - 11:00

Financiën

Videoconferentie met de heer Peter Praet, lid van de directie van de ECB, over het ECB-beleid in relatie tot het werkterrein van de ESCB

Gesprek
Geannuleerd
10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal
10:30 - 11:30

Binnenlandse Zaken

Toelichting op advies over digitalisering en wetgeving

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:00 - 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Krimp in het onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) - eindrapport 'Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg'

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
11:15 - 13:15

Financiën

Verantwoording ministerie van Financiën (IX) over 2017

Wetgevingsoverleg
Klompezaal
12:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

MIRT

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Europese besluitvorming werkzame stof thiram

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 15:00

Koninkrijksrelaties

Sint Eustatius (Wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering en integratie (verplaatst naar 4 juli 2018, 14.00-17.00 uur)

Algemeen overleg
13:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Water (verplaatst naar 28 juni)

Algemeen overleg
13:30 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Voorbereidingsgroep Evaluatie Politiewet 2012

Vergadering
13:30 - 17:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pakketbeheer

Algemeen overleg
Klompezaal
14:00 - 16:30

Buitenlandse Zaken

NAVO

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsmarktbeleid/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) - LET OP aanvangstijdstip gewijzigd

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Toekomstige Nederlandse inspanningen in missies en operaties

Inbreng feitelijke vragen
14:30 - 15:30

Binnenlandse Zaken

Woningstichting Geertruidenberg (WSG)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
15:15 - 16:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rondetafelgesprek Passend onderwijs (besloten deel)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
16:00 - 20:00

Binnenlandse Zaken

Huuraangelegenheden (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
16:30 - 17:30

Defensie

NLDA - Instituut Defensie Leergangen

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:30 - 18:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rondetafelgesprek Passend onderwijs

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
18:00 - 20:00

Defensie

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Algemeen overleg
Troelstrazaal
18:00 - 20:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stand van zaken fosfaatrechten - tijd gewijzigd is 18.30 uur en AO 1 uur verlengd

Algemeen overleg
18:30 - 21:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stand van zaken fosfaatrechten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
19:00 - 22:00

Economische Zaken en Klimaat

Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 28 juni

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Rose-Roth Seminar

Werkbezoek
Skopje, Macedonië  (besloten)
00:01 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

Vergadering
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 10:00

Defensie

RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
09:30 - 10:15

Koninkrijksrelaties

Informeel overleg met de eilandraadsleden van Bonaire

Gesprek
Oudkamer  (besloten)
09:30 - 10:30

Binnenlandse Zaken

Fiche: Verordening Biometrie op identiteitskaarten

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 11:00

Financiën

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)
10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Rol/instituut Nationaal Coördinator Groningen (NCG) (vindt na het zomerreces plaats)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
10:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Handhaving/Arbeidsomstandigheden

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 12:30

Infrastructuur en Waterstaat

ERTMS/Spoorveiligheid

Algemeen overleg
Klompezaal
10:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sportbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:30

Economische Zaken en Klimaat

Postdialoog en toekomst van de postmarkt

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 10:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek verplaatsen algemeen overleg over brandweer op 5 juli 2018

E-mailprocedure
10:00 - 12:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortzetting algemeen overleg Laaggeletterdheid (verplaatst naar 26-6-2018)

Algemeen overleg
10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
10:30 - 11:30

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:00 - 12:00

Financiën

Voorbereidingsgroep behandelvoorbehoud Europese SBBS

Vergadering
11:00 - 12:00

Binnenlandse Zaken

Fiche: Verordening Biometrie op identiteitskaarten (wijziging tijdstip: 09.30 - 10.30 uur).

Algemeen overleg
11:30 - 12:15

Buitenlandse Zaken

Palestijnse kinderrechten coalitie

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal
11:30 - 12:30

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (wijziging tijdstip naar 12.00 - 13.00 uur).

Procedurevergadering
12:00 - 12:00

Europese Zaken

ERK-rapport 'Vereenvoudiging van de uitvoering van het cohesiebeleid na 2020'

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep GLB onderzoekers Louis Bolk instituut

Vergadering
Donkerkamer
12:00 - 13:00

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (tweede wijziging tijdstip naar 10.30 - 11.30 uur)

Procedurevergadering
12:30 - 13:15

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:15 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Energie en Klimaat (verplaatst naar 4 juli van 17.30-21.30 uur)

Algemeen overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39) (TK 34958)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 16:00

Buitenlandse Zaken

Marokko

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) (TK 32127-230)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (TK 33147-4)

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 21:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Notaoverleg
Troelstrazaal
16:00 - 16:00

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorstel mbt uitwerking van deel B van het voorgenomen onderzoek naar Nederlandse belangenbehartiging in de EU (svp reageren voor donderdag 28 juni om 16.00 uur)

E-mailprocedure
16:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Voorstel en inventarisatie technische briefing ten aanzien van (uitvoering) Wet DNA-Veroordeelden

E-mailprocedure
17:00 - 18:00

Binnenlandse Zaken

Aanbieding jaarverslag 2017 van RvS

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
18:00 - 22:00

Infrastructuur en Waterstaat

Water

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Vrijdag 29 juni

00:01 - 17:00

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Rose-Roth Seminar

Werkbezoek
Skopje, Macedonië  (besloten)
00:01 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

Vergadering
Straatsburg  (besloten)
10:00 - 15:30

Economische Zaken en Klimaat

Nijmegen - European Green Capital

Werkbezoek
Nijmegen
12:00 - 12:00

Binnenlandse Zaken

Besluit rondvraagpunt pv Cie BiZa

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure verzoek feitelijke vragen inzake MH17

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde technische onvolkomenheden en omissies te herstellen - 34191-37

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 2 juli

10:00 - 13:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser / "Leve de Noordzee"

Notaoverleg
Thorbeckezaal
11:00 - 12:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Oxfam Novib: Wereldwijde krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties

Bijzondere procedure
Klompezaal  (besloten)
13:00 - 20:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Passend onderwijs

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een Kabinetsreactie op het bericht 'NAM-akkoord: garanties Shell en ExxonMobil bieden maar beperkte zekerheid'

E-mailprocedure
14:30 - 16:00

Kunstcommissie

Kunstcommissie

Vergadering
Klompezaal  (besloten)
15:15 - 15:55

Buitenlandse Zaken

Dutch Visitors Programme Sustainable Energy

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:30 - 17:30

Financiën

Voorbereidingsgroep rapporteurs belasting digitale economie

Vergadering
Kuyperkamer  (besloten)
17:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om het AO Media algemeen en Journalistiek met een uur uit te breiden

E-mailprocedure
17:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek tot petitieaanbieding door JOB en andere jongerenorganisaties over het studenten-ov tot de laatste schooldag

E-mailprocedure

Dinsdag 3 juli

10:00 - 10:00

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-Raad op 12 en 13 juli 2018

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 13:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Werkbezoek Ethiopië & Uganda

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Aanbieding petitie "Rian & Richard: homokoppel maar volgens IND #NietGayGenoeg"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Konings-kinderen - "Kom op voor kinderopvang"

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Manifest Therapiewinst - De waarde van psychologische behandeling

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek JOB tot aanbieding petitie m.b.t. studenten-ov tot de laatste schooldag

Petitie
Y5 - Petitie Plein 2
13:45 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verzoek War Child tot aanbieding petitie "Urban Violence"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van de branchevereniging voor ondernemers in het groen (VHG) tot aanbieding Groenboek Onderwijs

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Preventie van gehoorschade - NVAB

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek samenvoeging notaoverleg uitkomsten Europese Raad en algemeen overleg informele JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenzaken)

E-mailprocedure
16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Gesprek Iraanse parlementaire delegatie

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
17:00 - 18:00

Binnenlandse Zaken

Gesprek met de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa inzake Discriminatiebeleid

Gesprek
Geannuleerd
17:15 - 18:15

Koninkrijksrelaties

Voortgangscommissie Sint Maarten

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
17:30 - 18:15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkgroep veranderende arbeidsmarkt

Vergadering
Klompezaal  (besloten)
18:00 - 21:00

Infrastructuur en Waterstaat

Vliegveiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
21:00 - 22:00

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaart (tweede termijn)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Woensdag 4 juli

09:00 - 11:00

Justitie en Veiligheid

Evaluatie Politiewet 2012 II

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw (verplaatst naar 26 september)

Algemeen overleg
10:00 - 14:45

Economische Zaken en Klimaat

Adviezen betreffende de veiligheidsrisico's en versterkingsopgave Groningen

Technische briefing
Troelstrazaal
10:00 - 11:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Handelsmaatregelen Verenigde Staten

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Aletta Jacobszaal
10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs

Gesprek
Klompezaal
10:15 - 11:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:00 - 13:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Media algemeen en Journalistiek (verplaatst naar 17.00 uur)

Algemeen overleg
11:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

DNA-onderzoek in strafzaken

Technische briefing
Klompezaal
11:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Planning VAO Krimp a.s. donderdag; omzetting debat VMBO Maastricht in AO a.s. donderdag; omzetting AO Media en Journalistiek in schr. overleg en mogelijk AO na zomerreces

E-mailprocedure
11:00 - 12:00

Binnenlandse Zaken

Zienswijze op Woonstichting Geertruidenberg (WSG)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 12:00

Defensie

Beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Informele JBZ-Raad op 12 en 13 juli 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (vanwege samenvoeging notaoverleg Uitkomsten van de Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
Geannuleerd
13:00 - 13:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereidingsgroep kennisversterking Leven lang leren en aansluiting arbeidsmarkt

Vergadering
13:30 - 14:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over leeftijdsgrenzen

Technische briefing
Klompezaal
14:00 - 16:00

Defensie

Kustwacht Caribisch Gebied

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
14:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 16:00

Binnenlandse Zaken

Kiesrechtzaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Aanvullende schriftelijke vragenronde over missie Afghanistan en toekomstige missies

E-mailprocedure
14:00 - 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsmarktbeleid/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) (verplaatst naar 27 juni 2018, 13.00-17.00 uur)

Algemeen overleg
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
14:30 - 17:30

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtkwaliteit (verplaatst naar 5 juli)

Algemeen overleg
14:30 - 17:30

Infrastructuur en Waterstaat

Circulaire Economie (verplaatst naar 6 september)

Algemeen overleg
15:00 - 15:00

Buitenlandse Zaken

Toekomstige Nederlandse inspanningen in missies en operaties

Inbreng feitelijke vragen
15:00 - 15:00

Buitenlandse Zaken

Nederlandse inzet in Afghanistan 2018-2021

Inbreng feitelijke vragen
15:30 - 17:00

Financiën

Procedurevergadering Financiën (Verplaatst naar 5 juli 2018)

Procedurevergadering
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Gesprek met Nationaal Rapporteur over seksueel geweld tegen kinderen

Gesprek
Suze Groenewegzaal
17:00 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek overheid als schuldeiser

Vergadering
Zandtkamer  (besloten)
17:00 - 21:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Media algemeen en Journalistiek (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
17:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Media algemeen en Journalistiek (verplaatst naar 5 juli)

Inbreng schriftelijk overleg
17:30 - 18:30

Binnenlandse Zaken

Zienswijze op de saneringsaanvraag van Woonstichting Geertruidenberg (WSG)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
17:30 - 20:30

Economische Zaken en Klimaat

Voortgang Klimaatakkoord (verplaatst naar 27 september)

Algemeen overleg
17:30 - 21:30

Economische Zaken en Klimaat

Energie en Klimaat

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:30 - 21:30

Europese Zaken

Uitkomsten van de Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018

Notaoverleg
Troelstrazaal

Donderdag 5 juli

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:00 - 11:00

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Klimaatcoalitie

Vergadering
10:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wlz-GGZ

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht (verplaatst naar 11.00 tot 14.00 uur)

Algemeen overleg
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
11:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
11:00 - 12:00

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Media algemeen en Journalistiek (algemeen overleg omgezet in een schriftelijk overleg)

Inbreng schriftelijk overleg
11:15 - 15:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 12:30

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (verplaatst: van 11.00-12.00 uur)

Procedurevergadering
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (informeel) op 16 en 17 juli 2018

Inbreng schriftelijk overleg
12:30 - 13:15

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 15:00

Binnenlandse Zaken

Toepassing van artikel 68 Grondwet (verplaatst: van 14.30-16.30 uur)

Algemeen overleg
13:00 - 16:00

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtkwaliteit (verplaatst naar 15.00 uur)

Algemeen overleg
13:15 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 16:30

Justitie en Veiligheid

Brandweer (verplaatst naar 6 september 2018)

Algemeen overleg
13:30 - 16:30

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

MH17

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 15:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Toekomst verduurzaming luchtvaart

Vergadering
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programma Langer Thuis - 31765-326 en Actielijn Wonen en Zorg 32487-408

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) - 34775-VI-106

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport inzake de overgangsregeling voor de mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen (Wet BIG II) - 29282-310

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Reactie op inbreng van de leden Leijten en Sneller tijdens het Verantwoordingsdebat op 23 mei 2018 inzake het onderwerp over vastgoed (TK 32275-3)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Geurts over de leegstand van agrarische bebouwing (Kamerstuk 29383-289) (TK 29383-300)

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 16:30

Binnenlandse Zaken

Toepassing van artikel 68 Grondwet

Algemeen overleg
Klompezaal
15:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtkwaliteit

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:30 - 20:30

Buitenlandse Zaken

Nederlandse inzet in Afghanistan

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:30

Financiën

European Bond Backed Securities

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)

Vrijdag 6 juli

09:00 - 17:00

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel  (besloten)
14:00 - 14:00

Financiën

Conceptbrief vragen erf- en schenkbelasting

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Voortgang Klimaatakkoord

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Gewijzigde opzet rondetafelgesprek Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

E-mailprocedure

Zaterdag 7 juli

09:00 - 23:59

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Annual Session

Werkbezoek
Berlijn  (besloten)

Zondag 8 juli

00:01 - 23:59

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Annual Session

Werkbezoek
Berlijn  (besloten)
07:00 - 23:59

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ethiopië & Uganda

Werkbezoek
extern
12:00 - 23:59

Europese Zaken

COSAC-voorzittersconferentie

Werkbezoek
Wenen, Oostenrijk

Maandag 9 juli

00:01 - 17:00

Europese Zaken

COSAC-voorzittersconferentie

Werkbezoek
Wenen, Oostenrijk
00:01 - 23:59

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ethiopië & Uganda

Werkbezoek
extern
00:01 - 23:59

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Annual Session

Werkbezoek
Berlijn  (besloten)
10:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Rapporteur Clean Mobility

Werkbezoek
Brussel  (besloten)
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 16 juli 2018

Inbreng schriftelijk overleg

Dinsdag 10 juli

00:01 - 23:59

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ethiopië & Uganda

Werkbezoek
extern
00:01 - 23:59

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Annual Session

Werkbezoek
Berlijn  (besloten)
09:00 - 17:00

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Special conference pre-NATO Summit

Vergadering
Brussel  (besloten)
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nader schriftelijk overleg over de integrale risicoanalyse pluimveevleesketen - datum gewijzigd in 17 juli 2018

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 11 juli

00:01 - 23:59

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ethiopië & Uganda

Werkbezoek
extern
00:01 - 17:00

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Annual Session

Werkbezoek
Berlijn  (besloten)
10:00 - 10:00

Financiën

[e-mailprocedure] Voorstel van het lid Van Rooijen tot verlenging inbrengtermijn Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Defensie

Verzoek van het lid Karabulut om brief van staatssecretaris Defensie inzake verontreinigde grond bouwterrein marinierskazerne Vlissingen

E-mailprocedure

Donderdag 12 juli

00:01 - 23:59

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ethiopië & Uganda

Werkbezoek
extern
12:00 - 12:00

Financiën

Voorstel Europese begroting voor 2019

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken (artikel 50) d.d. 20 juli 2018

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Kwint om schriftelijke reactie van minister op nieuwe onduidelijkheid omtrent herexamens vmbo Maastricht.

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Financiën

Wet spoedreparatie fiscale eenheid (Verplaatst naar 30 juli 2018)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 13 juli

00:01 - 23:59

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ethiopië & Uganda

Werkbezoek
extern
12:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen - 34956

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) - 34967

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Zaterdag 14 juli

00:01 - 23:59

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ethiopië & Uganda

Werkbezoek
extern

Zondag 15 juli

00:01 - 23:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ethiopië & Uganda

Werkbezoek
extern

Maandag 16 juli

12:00 - 12:00

Financiën

Fiche: Verordening over sovereign bond-backed securities (SBBS)

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 15:00

Economische Zaken en Klimaat

Vaststellen programma RTG Digitaliseringsstrategie in de praktijk

E-mailprocedure

Dinsdag 17 juli

12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nader schriftelijk overleg over de integrale risicoanalyse pluimveevleesketen

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 18 juli

12:00 - 12:00

Financiën

Fiche: Verordening Promotie mkb-groeimarkt

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Financiën

Fiche: Wijziging Richtlijn 2009/103 inzake aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Structuurvisie Ondergrond

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Financiën

Nadere reactie op het AO Europese fiscale zaken van 7 juni 2018

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op het rapport “Vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties, onderzoek naar de rol en positie van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen” - 34843-31

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsdoorlichting Algemene nabestaandenwet (Anw) - 30982-38

Inbreng schriftelijk overleg

Donderdag 19 juli

14:00 - 14:00

Financiën

Stand van zaken erf- en schenkbelasting

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving over de resistente superbacterie die is aangetroffen in het Zaans Medisch Centrum - 32620-203

Inbreng feitelijke vragen

Vrijdag 20 juli

12:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Emailprocedure verzoek AO uitspraken minister Buitenlands Zaken tijdens besloten bijeenkomst Touch Dutch Base.

E-mailprocedure

Maandag 23 juli

09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Parliamentarian visit to SOS Children’s Villages Greece

Werkbezoek
Griekenland  (besloten)
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Verzoek en inventarisatie gesprek met minister van Justitie van Montenegro

E-mailprocedure

Dinsdag 24 juli

12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

EU-voorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Inbreng feitelijke vragen

Donderdag 26 juli

14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet - 34111-24

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NADER VERSLAG - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 27 juli

09:00 - 09:30

Financiën

Voorbereidingsgroep rapporteurs wgo jaarverslag Financien

Vergadering

Maandag 30 juli

12:00 - 12:00

Financiën

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Dinsdag 7 augustus

11:00 - 11:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Sazias (50PLUS) om een schriftelijke reactie op berichten over de thuiszorg

E-mailprocedure

Woensdag 8 augustus

14:00 - 14:00

Financiën

[e-mailprocedure] - Voorstel tot vaststelling van een brief van de commissie voor Financiën aan het Huis van Afgevaardigden over "accidental Americans" en dubbele belastingheffing

E-mailprocedure

Donderdag 9 augustus

12:00 - 12:00

Defensie

Verzoek e-mailprocedure brief uitspraak geschillencommissie inzake Marinierskazerne

E-mailprocedure

Woensdag 15 augustus

12:30 - 12:30

Defensie

Herdenking einde oorlog in Zuid-Oost Azië in Den Haag

Herdenking

Donderdag 16 augustus

16:00 - 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland - 20454-130

Inbreng feitelijke vragen

Maandag 20 augustus

12:00 - 12:00

Europese Zaken

Integrale voorstellenpakket Meerjarig Financieel Kader

Inbreng feitelijke vragen

Dinsdag 21 augustus

14:00 - 14:00

Defensie

Informele EU-Defensieraad 29-30 augustus 2018 te Wenen.

Inbreng schriftelijk overleg

Woensdag 22 augustus

12:00 - 12:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Rapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2017

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van de commissie voor Voedsel en Landbouw van de Duitse Bondsdag voor een gesprek op donderdag 20 september 2018

E-mailprocedure

Donderdag 23 augustus

14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om uitbreiding van de spreektijd bij het AO Medische Ethiek

E-mailprocedure
16:00 - 16:00

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg

Vrijdag 24 augustus

12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Werkbezoek aan Amsterdam over openbare orde en veiligheid in Amsterdam

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informele Jeugdraad d.d. 3 september 2018

Inbreng schriftelijk overleg

Maandag 27 augustus

12:30 - 16:00

Defensie

Simulatie Strategische Besluitvorming Defensie

Werkbezoek
Ministerie van Defensie  (besloten)

Donderdag 30 augustus

10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek om reactie minister OCW op artikel 'Starters met een studieschuld zijn kansloos op de huizenmarkt'

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Mogelijkheid om inbreng voor SO Informele Energieraad (informeel) te vervroegen

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van Stichting Varkens in Nood om de petitie 'Verplicht cameratoezicht slachthuizen’ aan te bieden op 4 september 2018

E-mailprocedure

Vrijdag 31 augustus

10:00 - 10:00

Justitie en Veiligheid

Emailprocedure petitieaanbieding inzake PI Almere dinsdag 4 september

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) - 34971

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Zondag 2 september

09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

Vergadering
Parijs  (besloten)

Maandag 3 september

09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Werkbezoek
Parijs  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:00 - 18:00

Defensie

Commando Zeestrijdkrachten (CZSK)

Werkbezoek
Den Helder of Doorn  (besloten)
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Emailprocedure - Gesprek met dhr. Lemahieu (UNODC)

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van de D66-fractie om het algemeen overleg op woensdag 5 september van 15.30 - 17.30 uur ter voorbereiding van de Informele EU-Gezondheidsraad op 10 en 11 september 2018 om te zetten in een schriftelijk overleg op 5 september 2018 om 14.00 uur.

E-mailprocedure

Dinsdag 4 september

00:01 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Werkbezoek
Parijs  (besloten)
13:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure inzake misdrijf Amsterdam

E-mailprocedure
13:30 - 13:45

Justitie en Veiligheid

Provincie Flevoland, mede namens gemeente Almere en OR van PI Almere, tot aanbieding petitie inzake voorgenomen sluiting PI Almere

Petitie
Geannuleerd
13:30 - 13:45

Infrastructuur en Waterstaat

Bandencontrole in de APK (verplaatst naar 25 september)

Petitie
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) tot aanbieding bidbook 'Hoorbaar erfgoed' (verplaatst naar 25 september a.s.)

Petitie
13:45 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stichting Varkens in Nood biedt de petitie 'verplicht cameratoezicht slachthuizen' aan - verplaatst naar donderdag 6 september 2018 om 13.30 uur.

Petitie
15:45 - 16:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ambtelijke technische briefing door het ministerie van OCW over indicatoren Jaarverslag

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
16:30 - 19:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 10 september 2018 - AO geannuleerd omdat Raad geen doorgang vindt.

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:45 - 18:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Behandelvoorbehoud EU-voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2021-2027)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 17:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereidingsgroep lumpsumfinanciering

Vergadering
18:30 - 18:30

Financiën

Voorstel annuleren AO over stopzetting van de kinderopvangtoeslag

E-mailprocedure

Woensdag 5 september

10:00 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal
10:00 - 12:00

Defensie

Rondetafelgesprek Defensie Energiestrategie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Sociale veiligheid in het onderwijs

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21)

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 11:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 13:00

Financiën

Stopzetting van de kinderopvangtoeslag.

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:30 - 12:30

Economische Zaken en Klimaat

Technische briefing door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over het rapport “Staat van de sector zout”

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereidingsgroep arbeidsmarktbeleid (uitgesteld)

Gesprek
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaartmarkt tussen Amsterdam en Dubai

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 14:00

Contactgroep Duitsland

Gesprek met de Minister-president van de deelstaat Thüringen, de heer Bodo Ramelow.

Gesprek
13:00 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie (tweede termijn op 13 september 2018)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 13:30

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
14:00 - 16:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Handelsbevordering

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 15:30

Justitie en Veiligheid

Veiligheid en kwaliteit forensische zorg

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
14:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) - 34977

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 15:00

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep PHS

Vergadering
14:00 - 16:00

Financiën

Auditdienst Rijk (ADR) (verplaatst naar 13 september)

Gesprek
14:30 - 15:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprek met de commissie Sorgdrager over het rapport 'Onderzoek Fipronil in eieren’

Gesprek
Suze Groenewegzaal
15:30 - 17:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 10-11 september 2018

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:00 - 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om inventarisatie vragen fraude ww-uitkeringen

E-mailprocedure
17:00 - 18:00

Defensie

Mogelijk verzoek aan ARK

Vergadering

Donderdag 6 september

09:00 - 11:00

Infrastructuur en Waterstaat

Ontbijtsessie emissieloos rijden in 2030

Gesprek
09:15 - 09:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VBOK petitie 'De abortuspil niet bij de huisarts - vrouw en kind verdienen beter' (Let op: aanvangstijdstip gewijzigd; was 9.30 uur)

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
09:30 - 15:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Invest-NL

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:00 - 10:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om voor het AO Participatiewet op 12 september 2018 een kabinetsreactie te ontvangen op het SCP-rapport over de doelgroep-WsW

E-mailprocedure
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Brandweer (verplaatst naar 18 oktober 2018)

Algemeen overleg
10:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie - duur van het algemeen overleg is met 1 uur verlengd

Algemeen overleg
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
11:00 - 11:00

Economische Zaken en Klimaat

Vaststelling programma werkbezoek Groningen op 24 september 2018

E-mailprocedure
11:30 - 12:30

Europese Zaken

Procedurevergadering (GEANNULEERD)

Procedurevergadering
Geannuleerd
11:45 - 16:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Media algemeen en Journalistiek

Algemeen overleg
Klompezaal
12:30 - 13:15

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Circulaire Economie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:15 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:30 - 13:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stichting Varkens in Nood biedt de petitie 'verplicht cameratoezicht slachthuizen' aan

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
14:00 - 14:00

Financiën

Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Subsidies

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden (34976)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Gevangeniswezen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen (34982)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Verzoek van het lid Kuzu (DENK) tot het toevoegen van een spreker aan het rondetafelgesprek antisemitisme d.d. 12 september 2018

E-mailprocedure
14:00 - 16:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Behandelvoorbehoud EU-voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2021-2027) - datum gewijzigd i.v.m. overlap plenaire agenda, wordt 4 september 2018.

Algemeen overleg
14:00 - 15:00

Financiën

Het lid Omtzigt (CDA) ontvangt in het kader van een bijzondere procedure de NVSO, namens een delegatie van FANF en VBNGB over problemen die Nederlanders in het buitenland raken

Bijzondere procedure
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Gevangeniswezen (het algemeen overleg is verlengd met een uur)

Algemeen overleg
15:00 - 15:00

Economische Zaken en Klimaat

Informele Energieraad (op 17 en 18 september 2018)

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 15:30

Europese Zaken

Delegatieoverleg werkbezoek Londen dd 9-10 september 2018

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
15:30 - 16:30

Koninkrijksrelaties

Kustwacht Caribisch gebied

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 18:00

Binnenlandse Zaken

Brandveiligheid gevelplaten

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
16:00 - 16:00

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek om kabinetsreactie inzake WRR-rapport 'Europese variaties' (svp reactie voor donderdag 6 september te 16.00 uur)

E-mailprocedure
17:00 - 18:00

Buitenlandse Zaken

Delegatie werkbezoek Rusland

Delegatievergadering
Klompezaal  (besloten)

Vrijdag 7 september

10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Werkbezoek
Den Haag  (besloten)
10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

Kennissessie inlichtingendiensten

Werkbezoek
Den Haag  (besloten)

Zondag 9 september

16:00 - 23:59

Europese Zaken

Brexit

Werkbezoek
Londen  (besloten)

Maandag 10 september

00:01 - 22:00

Europese Zaken

Brexit

Werkbezoek
Londen  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights

Vergadering
Parijs  (besloten)
12:00 - 14:45

Infrastructuur en Waterstaat

Emissieloze busvloot

Werkbezoek
Regio Amstelland-Meerlanden  (besloten)
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Informele Energieraad (op 17 en 18 september 2018) (inbrengdatum verplaatst naar 6 september 2018)

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 16:00

Defensie

Initiatiefnota van het lid Belhaj: ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’

Notaoverleg
Thorbeckezaal
13:15 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rondetafelgesprek Bewegingsonderwijs

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 18:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis - 34849

Notaoverleg
Suze Groenewegzaal
14:30 - 16:00

Kunstcommissie

Kunstcommissie

Vergadering

Dinsdag 11 september

09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy

Vergadering
Parijs  (besloten)
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit van 12 juli 2018 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 18 september 2018

Inbreng schriftelijk overleg
12:30 - 13:00

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

IPU - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Oudkamer  (besloten)
13:00 - 13:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Planning AO Leraren op 3 oktober a.s.

E-mailprocedure
13:15 - 13:30

Koninkrijksrelaties

Aanbieding rapport Vertrouwen door Kind met Recht

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:15 - 13:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra procedurevergadering (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd
13:30 - 13:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pro Life Stichting voor Recht zonder Onderscheid (Stirezo) tegen het toepassen van onvrijwillige euthanasie

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Herinvoering/heropening van de WSW

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Binnenlandse Zaken

Verzoek om IHRA definitie van antisemitisme over te nemen en vast te leggen in wetgeving

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Infrastructuur en Waterstaat

'Bomen langs N-wegen moeten blijven' (verplaatst naar 25 september)

Petitie
13:45 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Acta aanbeveling tot opschorten vaststelling ‘Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist’

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stichting Dier&Recht biedt de petitie 'Stop hondenshows' aan

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
16:00 - 16:30

Financiën

Voorbereidingsgroep rapporteurs Europese btw-dossiers

Vergadering
16:00 - 16:00

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] EUZA Verzoek om e-mailprocedure van de rapporteurs transparantie

E-mailprocedure
16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:30 - 19:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Samenhang wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie en voorstel richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
16:30 - 17:00

Bouwbegeleidingscommissie

Renovatie Binnenhof (Toelichting architecten en RvB) (geannuleerd)

Vergadering
Geannuleerd
16:30 - 18:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen - duur van het algemeen overleg gewijzigd, nu tot 19.30 uur

Algemeen overleg
17:00 - 18:00

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Tweede Kamer, Oudkamer  (besloten)
17:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Agema (PVV) om het algemeen overleg Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen d.d. 12 september 2018 uit te stellen

E-mailprocedure
17:00 - 18:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

MFK-voorstellen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
17:30 - 18:15

Koninkrijksrelaties

College voor de Rechten van de mens

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal
18:00 - 19:00

Justitie en Veiligheid

Minister van Justitie van Montenegro

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
18:00 - 19:00

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Donkerkamer  (besloten)

Woensdag 12 september

09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Honouring of Obligations and Commitments

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:00 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Transition and Development (ESCTD)

Werkbezoek
Baku, Azerbeidzjan  (besloten)
09:00 - 09:00

Financiën

[e-mailprocedure] Uitstel AO stand van zaken schenk- en erfbelasting

E-mailprocedure
10:00 - 11:00

Financiën

CBS over ervaringen en verbeteringen met betrekking tot de Monitor Brede Welvaart

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

mbo en vmbo

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:00

Defensie

CTIVD

Gesprek
Aletta Jacobszaal
10:00 - 13:30

Economische Zaken en Klimaat

Zoutwinning

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
10:30 - 12:30

Binnenlandse Zaken

Saneringsaanvraag Woonstichting Geertruidenberg (WSG) (het AO is verplaatst naar 13 september 2018 van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Algemeen overleg
11:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Participatiewet

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 11:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep herziening GLB

Vergadering
Donkerkamer  (besloten)
11:30 - 14:30

Financiën

Stand van zaken erf- en schenkbelasting (Tot nader order uitesteld)

Algemeen overleg
12:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reactie op het advies Commissie Sorgdrager 'Onderzoek naar fipronil'

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Koninkrijksrelaties

Wijziging begroting Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (Derde incidentiele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw en Klimaat - wordt verplaatst naar 14 november 2018 van 14.00 tot 17.30 uur

Algemeen overleg
14:00 - 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Ruimtevaart (verplaatst naar 19.00-21.00 uur)

Algemeen overleg
14:30 - 15:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SER-signalering “Vluchtelingen en Werk”

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
15:30 - 17:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen (let op: het overleg is TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Algemeen overleg
15:30 - 16:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

CPB-rapport "Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk"

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
15:30 - 17:00

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

AkzoNobel en Amsterdam Economic Board - CO2-neutrale grondstoftransitie

Gesprek
16:00 - 18:00

Binnenlandse Zaken

Antisemitisme

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
16:00 - 18:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Informele RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Klompezaal
19:00 - 21:00

Economische Zaken en Klimaat

Ruimtevaart

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Donderdag 13 september

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Transition and Development (ESCTD)

Werkbezoek
Baku, Azerbeidzjan  (besloten)
10:00 - 11:00

Financiën

Het lid Omtzigt (CDA) ontvangt in het kader van een bijzondere procedure de NVSO, namens een delegatie van FANF en VBNGB over problemen die Nederlanders in het buitenland raken

Bijzondere procedure
Klompezaal
10:00 - 11:00

Economische Zaken en Klimaat

SDE+

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Kansspelen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 10:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Uitwerking jaarplan-thema Migratie

Vergadering
10:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijkverpleging (Let op: Verplaatst naar 14 november 2018)

Algemeen overleg
10:30 - 11:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Extern onderzoek schulden

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:00 - 12:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Presentatie door WUR van de conceptresultaten onderzoek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
11:00 - 12:30

Economische Zaken en Klimaat

Digitaliseringsstrategie in de praktijk

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
11:30 - 12:30

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
12:00 - 13:30

Buitenlandse Zaken

Lunchgesprek met Jordaanse parlementaire delegatie

Gesprek
Schrijfkamer  (besloten)
12:00 - 15:00

Koninkrijksrelaties

Bestaansminimum Caribisch Nederland

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
12:00 - 12:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereidingsgroep Wetenschapsbeleid

Vergadering
12:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Presentatie door Louis Bolk Instituut van de conceptresultaten onderzoek Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
12:30 - 14:30

Koninkrijksrelaties

Sint Eustatius (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:00 - 15:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkgroep Veranderende Arbeidsmarkt: gesprek met Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
13:30 - 15:00

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie (tweede termijn)

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:30 - 14:30

Buitenlandse Zaken

Mensenrechten verdedigers via Netherlands Helsinki Committee

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
14:00 - 14:00

Financiën

Fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader:

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:00

Financiën

Voorbereidingsgroep rapporteurs verslaggevingsstelsel

Vergadering
14:00 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota van het lid Van Dam (CDA) over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat”

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22) (34984)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk (34775-VI-112)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersveiligheid (verplaatst naar 25 september)

Algemeen overleg
15:00 - 16:45

Defensie

Speciale en geheime operaties

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
16:00 - 18:00

Binnenlandse Zaken

Saneringsaanvraag Woonstichting Geertruidenberg (WSG)

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal
16:00 - 16:00

Europese Zaken

[HERINNERING E-MAILPROCEDURE] EUZA Questionnaire for the 30th Bi-annual Report of COSAC

E-mailprocedure
16:30 - 18:30

Financiën

Auditdienst Rijk (ADR)

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
16:30 - 17:30

Bouwbegeleidingscommissie

Renovatie Binnenhof (Beslisdocument) (geannuleerd)

Vergadering
Geannuleerd
17:00 - 17:00

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek tot uitstel van AO MFK (svp reageren voor vandaag 17.00 uur)

E-mailprocedure

Vrijdag 14 september

00:01 - 17:00

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-Committee on Transition and Development (ESCTD)

Werkbezoek
Baku, Azerbeidzjan  (besloten)
10:00 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Kerncentrale Borssele en Thermphos terrein

Werkbezoek
Goes/Borssele  (besloten)
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) om minister EZK om een brief te vragen n.a.v. artikel in Volkskrant van oud-kroonlid SER

E-mailprocedure
16:00 - 16:00

Binnenlandse Zaken

Inplannen van het WGO over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

E-mailprocedure
17:00 - 17:00

Buitenlandse Zaken

Voorstel rondetafelgesprek over het NLA-programma

E-mailprocedure

Maandag 17 september

08:00 - 23:00

Financiën

Artikel 13-conferentie - Interparlementaire bijeenkomst Financiën te Wenen

Werkbezoek
Wenen  (besloten)
09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Monitoring Committee

Werkbezoek
Tbilisi (Georgië)  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

Werkbezoek
Lissabon  (besloten)
09:00 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Seoul, Zuid-Korea  (besloten)
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit (TK 34723-31)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Informele) Landbouw- en Visserijraad op 24 en 25 september 2018

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Financiën

E-mailprocedure: Reactie op Telegraaf-artikel: 'Afschaffen dividendtaks nog duurder'

E-mailprocedure
15:15 - 16:00

Buitenlandse Zaken

Dutch Visitors programme

Bijzondere procedure
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
16:00 - 16:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bezoek van de Oegandese Minister voor Noodhulp, Rampenbestrijding en Management, en Vluchtelingen

E-mailprocedure

Dinsdag 18 september

00:01 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Monitoring Committee

Werkbezoek
Tbilisi (Georgië)  (besloten)
00:01 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

Werkbezoek
Lissabon  (besloten)
00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Seoul, Zuid-Korea  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Vergadering
Parijs  (besloten)
15:30 - 16:00

Buitenlandse Zaken

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal  (besloten)

Woensdag 19 september

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Seoul, Zuid-Korea  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committeer of the Committee on Equality and Non-Discrimination

Vergadering
Parijs  (besloten)
12:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Steun aan Syrische oppositie

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen in SO

E-mailprocedure

Donderdag 20 september

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Seoul, Zuid-Korea  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Parliamentary Network Women Free from Violence

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:45 - 10:00

Economische Zaken en Klimaat

Netwerk Mediawijzer.net - Digitaliseringsstrategie Mediawijsheid in Nederland

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Digitalisering

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Europese Zaken

Meerjarig Financieel Kader (Het AO MFK vindt op 20 september geen doorgang)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
10:15 - 11:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:00 - 11:30

Justitie en Veiligheid

Voorbereidingsgroep Cybercrime/online delicten

Vergadering
11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereidingsgroep arbeidsmarktbeleid in de zorg

Gesprek
12:30 - 13:15

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Voorbereidingsgroep Personen met verward gedrag

Vergadering
13:30 - 15:30

Buitenlandse Zaken

AVVN

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:45 - 14:15

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositieregelen Bopz in verband met de verruiming van de huisregels van psychiatrische ziekenhuizen - 25763-28

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning - 31476-22

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpbesluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en ontwerpbesluit verplichte geestelijke gezondheidszorg - 25424-421

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019) (TK 35004)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist - 32620 - 206

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets (TK 32847-420)

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 17:30

Infrastructuur en Waterstaat

Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 16:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gesprek met een delegatie van de commissie voor Voedsel en Landbouw van de Duitse Bondsdag

Gesprek
Klompezaal

Vrijdag 21 september

00:01 - 17:00

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Seoul, Zuid-Korea  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Vergadering
Parijs  (besloten)
10:00 - 10:00

Justitie en Veiligheid

Emailprocedure algemeen overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing d.d. 26/09/18

E-mailprocedure
11:00 - 11:00

Economische Zaken en Klimaat

Verzoek om het algemeen overleg Mijnbouw met enige weken uit te stellen

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 september 2018

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek Next Nature Network om een petitie aan te bieden op 26 september voorafgaand aan het rondetafelgesprek Kweekvlees

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

E-mailprocedure m.b.t. het verzoek van het lid Beckerman (SP) om een schriftelijke reactie te vragen aan de minister BZK inzake het klappen van de onderhandelingen over het Sociaal Huurakkoord, reactie te ontvangen ruim voor het AO Huuraangelegenheden

E-mailprocedure

Maandag 24 september

09:00 - 23:59

Justitie en Veiligheid

Gezamenlijke parlementaire controlegroep EUROPOL

Werkbezoek
EP, Brussel
09:00 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA -Joint Visit Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC) & Mediterranean and Middle East Special Group (GSM)

Werkbezoek
Madrid and Lisbon, Spain, and Portugal  (besloten)
09:00 - 17:00

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

IPU - Steering Committee meeting of the Twelve Plus Group

Vergadering
Funchal, Madeira  (besloten)
09:45 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Groningen

Werkbezoek
Groningen
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Letter of Intent Eurostar

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Financiën

Begroting Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën voor het jaar 2019

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Nota over de toestand van 's-Rijks Financiën (Miljoenennota) voor het jaar 2019

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Financiën

Macro Economische Verkenning (MEV) 2019 van het Centraal Planbureau

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkbezoek locatie Amsterdam van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Werkbezoek
Amsterdam, Overschiestraat 55  (besloten)
14:30 - 16:00

Kunstcommissie

Kunstcommissie

Vergadering
Klompezaal  (besloten)

Dinsdag 25 september

00:01 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Gezamenlijke parlementaire controlegroep EUROPOL

Werkbezoek
EP, Brussel
00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA -Joint Visit Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC) & Mediterranean and Middle East Special Group (GSM)

Werkbezoek
Madrid and Lisbon, Spain, and Portugal  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media

Vergadering
Tbilisi, Georgië  (besloten)
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (TK 35008-1)

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 13:30

Buitenlandse Zaken

IPC Europees Buitenlands en veiligheidsbeleid, Wenen, 11-12 oktober 2018

Delegatievergadering
Eerste Kamer (commissiekamer 3)  (besloten)
13:15 - 13:30

Infrastructuur en Waterstaat

Bandencontrole in de APK

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:15 - 13:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Logopedische zorg zwaar onder druk

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Infrastructuur en Waterstaat

Nationaal plan op hormoonverstorende stoffen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stichting Metakids bewustwording erfelijke metabole ziekten en stimuleren onderzoek naar behandelingsmogelijkheden (tot nader order uitgesteld)

Petitie
13:45 - 14:00

Buitenlandse Zaken

NVMP tegen kernwapens

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) tot aanbieding bidbook 'Hoorbaar erfgoed'

Petitie
Y5 - Petitie Plein 2
13:45 - 14:00

Infrastructuur en Waterstaat

'Bomen langs N-wegen moeten blijven'

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LTO Glaskracht Nederland, rozentelers en aanverwante partijen bieden een petitie aan inzake rozenbedrijven die door Ralstonia zijn getroffen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op het bericht van FTM/nl d.d. 24 september 2018 over Senator Duthler (VVD) stemde over wet waar eigen bedrijf aan meeschreef

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

E-mailprocedure inzake het verzoek van het lid Den Boer (D66) om te besluiten tot een Schriftelijk overleg (SO) over de brief Regelingen voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren. (TK 34775 III nr. 9)

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (TK 35000-I)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (35000-III)

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 16:10

Europese Zaken

Constituerende vergadering (verkiezing van een voorzitter)

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:10 - 17:00

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:15 - 17:30

Financiën

Seminar 'Goed geraamd: een kijkje achter de rijksbegroting' (Rooksalon)

Technische briefing
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:30 - 18:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereidingsgroep Lessen Scandinavische landen zorgtaken en langdurige zorg

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Gesprek met MKB-Nederland over o.a. rechtsbescherming ondernemers, AVG en aanpak cybercrime

Gesprek
Thorbeckezaal
18:00 - 22:00

Infrastructuur en Waterstaat

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
18:00 - 21:00

Financiën

Stand van zaken erf- en schenkbelasting

Algemeen overleg
Troelstrazaal
18:30 - 20:30

Economische Zaken en Klimaat

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 september 2018 (AO is omgezet in een SO op 21 september 2018)

Algemeen overleg

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen