21 januari 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

naar deze agenda

Straatsburg
Besloten vergadering icoonBesloten

Europese Zaken 

10:00 - 23:59

Werkbezoek

Voorzitters COSAC

naar deze agenda

Sofia, Bulgarije
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

22:00 - 22:00

E-mailprocedure

Voorstel termijn mbt brief over de situatie in Noord-Syrië

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

22 januari 2018

Europese Zaken 

00:01 - 18:00

Werkbezoek

Voorzitters COSAC

naar deze agenda

Sofia, Bulgarije
Openbaar

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 23:59

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

naar deze agenda

Straatsburg
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

naar deze agenda

Straatsburg
Besloten vergadering icoonBesloten

Infrastructuur en Waterstaat 

10:00 - 17:00

Werkbezoek

2e Mobiliteitspakket

naar deze agenda

Brussel
Openbaar

Koninkrijksrelaties 

10:00 - 10:00

E-mailprocedure

Voorstel tot wijziging datum procedurevergadering cie. Koninkrijksrelaties

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

10:00 - 10:00

E-mailprocedure

E-mailprocedure: behandeling rapport veiligheid Commissie vd Veer

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:00 - 10:00

E-mailprocedure

Verzoek van de leden Van Meenen en Rog om reactie minister Slob op berichtgeving inzake invoering alternatief voor rekentoets

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

10:30 - 13:30

Werkbezoek

Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

naar deze agenda

AFM te Amsterdam
Besloten vergadering icoonBesloten

Justitie en Veiligheid 

14:00 - 17:00

Werkbezoek

Werkbezoek Landelijke Eenheid inzake harddrugsbestrijding

naar deze agenda

Landelijke Eenheid in Eindhoven
Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

14:00 - 17:00

Werkbezoek

Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

naar deze agenda

DNB te Amsterdam
Besloten vergadering icoonBesloten

23 januari 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

naar deze agenda

Straatsburg
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

13:30 - 14:00

Delegatievergadering

Delegatie werkbezoek VN New York

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

13:30 - 13:45

Petitie

SOS voor sepsis, gevraagd: een Nationaal Actieplan

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Economische Zaken en Klimaat 

13:30 - 13:45

Petitie

Luchtvaart in de Klimaatwet

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Infrastructuur en Waterstaat 

13:30 - 13:45

Petitie

Onderzoek alternatieven uitbreiding Schiphol

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

13:30 - 13:45

Petitie

Platform Handschriftontwikkeling Internationale Week van het Handschrift

naar deze agenda

Petitie Binnenhof 1a
Openbaar

Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven 

13:30 - 13:45

Petitie

Aanbieding van het burgerinitiatief: Pensioenmogelijkheden zware beroepen

naar deze agenda

Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

13:45 - 14:00

Petitie

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt aanbieding petitie 'Ik wil audiodescriptie'

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Economische Zaken en Klimaat 

16:00 - 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

17:00 - 19:30

Algemeen overleg

Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

17:30 - 18:00

Vergadering

Voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek 'lokale experimenten gericht op aan het werk helpen van asielzoekers en vluchtelingen ’

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 

18:00 - 19:00

Delegatievergadering

Benelux Parlement - Delegatievergadering

naar deze agenda

Geannuleerd

24 januari 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

naar deze agenda

Straatsburg
Besloten vergadering icoonBesloten

Europese Zaken 

09:00 - 12:00

Algemeen overleg

Brexit en evaluatie instrument voor pretoetredingssteun

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Justitie en Veiligheid 

10:00 - 12:30

Algemeen overleg

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Landbouw- en Visserijraad op 29 januari 2018

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Financiën 

10:00 - 12:30

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Cryptocurrencies/ICO's

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Justitie en Veiligheid 

10:00 - 12:00

Algemeen overleg

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018 (verplaatst naar 12.30 uur)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 24-01-2018

Infrastructuur en Waterstaat 

10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

11:30 - 12:00

Procedurevergadering

Extra procedurevergadering (of zoveel eerder/later na afloop van de voorafgaande procedurevergadering)

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

Verzoek van het lid Westerveld om reactie minister op brief Onderwijsraad over vluchtelingen en onderwijs

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Justitie en Veiligheid 

12:00 - 14:30

Algemeen overleg

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (verplaatst naar 10.00 uur)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 24-01-2018

Justitie en Veiligheid 

12:30 - 14:30

Algemeen overleg

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Economische Zaken en Klimaat 

13:00 - 14:45

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Spreiding van toerisme in Nederland

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Financiën 

14:00 - 15:30

Technische briefing

Besloten briefing DG FISMA (Europese Commissie) over de herziening van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFS)

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Justitie en Veiligheid 

14:00 - 14:00

E-mailprocedure

E-mailprocedure deelname rondetafelgesprek over cyber security

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Justitie en Veiligheid 

14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Infrastructuur en Waterstaat 

15:00 - 17:00

Algemeen overleg

Wadden

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Financiën 

15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

25 januari 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

naar deze agenda

Straatsburg
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

naar deze agenda

Straatsburg
Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Verzameloverleg: Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Financiën 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

BTW (Agendapunten worden samengevoegd bij het schriftelijk overleg d.d. 25 januari 2018)

naar deze agenda

Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Mijnbouw (verplaatst naar 15 februari 2018, 13.30-16.30 uur)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 15-02-2018

Defensie 

10:30 - 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:30 - 11:30

Technische briefing

Ambtelijke technische briefing lumpsumfinanciering po en vo

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Justitie en Veiligheid 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

E-mailprocedure bezoek Commissaris King op dinsdag 30 januari a.s.

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

12:45 - 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Infrastructuur en Waterstaat 

13:00 - 17:00

Algemeen overleg

Luchtvaart

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven 

13:00 - 13:30

Procedurevergadering

Bespreking van de conceptverslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

naar deze agenda

Geannuleerd

Justitie en Veiligheid 

13:30 - 16:30

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Gesubsidieerde rechtsbijstand

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

13:30 - 14:30

Technische briefing

Onderzoek Algemene Rekenkamer naar voorinvesteringen en medezeggenschap in het hoger onderwijs

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

13:30 - 14:30

Technische briefing

Besloten technische briefing Multilateraal Verdrag belastingverdragen

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

13:30 - 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

BTW

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Justitie en Veiligheid 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34851)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Aanpassing statuut Europese politieke partijen (TK 22112-2416)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (TK 34747)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 - 34848

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

26 januari 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

00:01 - 17:00

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

naar deze agenda

Straatsburg
Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

09:00 - 12:30

Werkbezoek

Koninklijke Marechaussee (KMar)

naar deze agenda

Schiphol
Openbaar

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 

09:00 - 17:00

Vergadering

Benelux Parlement - Commissiedag

naar deze agenda

Brussel
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

naar deze agenda

Straatsburg
Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

10:00 - 18:00

Werkbezoek

Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (TK 34806)

naar deze agenda

Hoeksche Waard
Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

Besluit op het Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledig opgeleverde dossier aan de Auditdienst Rijk t.b.v. het onderzoek over het zoekproces naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol - 27565-165

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Economische Zaken en Klimaat 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

Informele Raad voor Concurrentievermogen op 1 en 2 februari 2018 in Sofia

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten