Commissievergaderingen

Zondag 21 januari

09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

Vergadering
Straatsburg  (besloten)
10:00 - 23:59

Europese Zaken

Voorzitters COSAC

Werkbezoek
Sofia, Bulgarije
22:00 - 22:00

Buitenlandse Zaken

Voorstel termijn mbt brief over de situatie in Noord-Syrië

E-mailprocedure

Maandag 22 januari

00:01 - 18:00

Europese Zaken

Voorzitters COSAC

Werkbezoek
Sofia, Bulgarije
09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

Vergadering
Straatsburg  (besloten)
10:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

2e Mobiliteitspakket

Werkbezoek
Brussel
10:00 - 10:00

Koninkrijksrelaties

Voorstel tot wijziging datum procedurevergadering cie. Koninkrijksrelaties

E-mailprocedure
10:00 - 10:00

Defensie

E-mailprocedure: behandeling rapport veiligheid Commissie vd Veer

E-mailprocedure
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van de leden Van Meenen en Rog om reactie minister Slob op berichtgeving inzake invoering alternatief voor rekentoets

E-mailprocedure
10:30 - 13:30

Financiën

Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Werkbezoek
AFM te Amsterdam  (besloten)
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Werkbezoek Landelijke Eenheid inzake harddrugsbestrijding

Werkbezoek
Landelijke Eenheid in Eindhoven  (besloten)
14:00 - 17:00

Financiën

Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

Werkbezoek
DNB te Amsterdam  (besloten)

Dinsdag 23 januari

00:01 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
13:30 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Delegatie werkbezoek VN New York

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
13:30 - 13:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

SOS voor sepsis, gevraagd: een Nationaal Actieplan

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Economische Zaken en Klimaat

Luchtvaart in de Klimaatwet

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Infrastructuur en Waterstaat

Onderzoek alternatieven uitbreiding Schiphol

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Platform Handschriftontwikkeling Internationale Week van het Handschrift

Petitie
Y4 - Petitie Binnenhof 1a
13:30 - 13:45

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Aanbieding van het burgerinitiatief: Pensioenmogelijkheden zware beroepen

Petitie
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt aanbieding petitie 'Ik wil audiodescriptie'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
16:00 - 17:00

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
17:00 - 19:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Algemeen overleg
Troelstrazaal
17:30 - 18:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek 'lokale experimenten gericht op aan het werk helpen van asielzoekers en vluchtelingen ’

Vergadering
Klompezaal  (besloten)
18:00 - 19:00

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Benelux Parlement - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Kuyperkamer  (besloten)

Woensdag 24 januari

00:01 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 12:00

Europese Zaken

Brexit en evaluatie instrument voor pretoetredingssteun

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 12:30

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 29 januari 2018

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 12:30

Financiën

Cryptocurrencies/ICO's

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018 (verplaatst naar 12.30 uur)

Algemeen overleg
10:15 - 11:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal
11:30 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Extra procedurevergadering (of zoveel eerder/later na afloop van de voorafgaande procedurevergadering)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
12:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek van het lid Westerveld om reactie minister op brief Onderwijsraad over vluchtelingen en onderwijs

E-mailprocedure
12:00 - 14:30

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
12:30 - 14:30

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:00 - 14:45

Economische Zaken en Klimaat

Spreiding van toerisme in Nederland

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 15:30

Financiën

Besloten briefing DG FISMA (Europese Commissie) over de herziening van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFS)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure deelname rondetafelgesprek over cyber security

E-mailprocedure
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
15:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wadden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 16:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
15:30 - 16:30

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Donderdag 25 januari

00:01 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

Vergadering
Straatsburg  (besloten)
10:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzameloverleg: Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00

Financiën

BTW (Agendapunten worden samengevoegd bij het schriftelijk overleg d.d. 25 januari 2018)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw (verplaatst naar 15 februari 2018, 13.30-16.30 uur)

Algemeen overleg
10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
10:30 - 11:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ambtelijke technische briefing lumpsumfinanciering po en vo

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 12:00

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure bezoek Commissaris King op dinsdag 30 januari a.s.

E-mailprocedure
12:45 - 13:30

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaart

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
13:00 - 13:30

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Bespreking van de conceptverslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
13:30 - 16:30

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
13:30 - 14:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderzoek Algemene Rekenkamer naar voorinvesteringen en medezeggenschap in het hoger onderwijs

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
13:30 - 14:30

Financiën

Besloten technische briefing Multilateraal Verdrag belastingverdragen

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:30 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (TK 34747)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Financiën

BTW

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Justitie en Veiligheid

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34851)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Aanpassing statuut Europese politieke partijen (TK 22112-2416)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 - 34848

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Vrijdag 26 januari

00:01 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 12:30

Defensie

Koninklijke Marechaussee (KMar)

Werkbezoek
Schiphol
09:00 - 17:00

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

Vergadering
Straatsburg  (besloten)
10:00 - 18:00

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (TK 34806)

Werkbezoek
Hoeksche Waard  (besloten)
12:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluit op het Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledig opgeleverde dossier aan de Auditdienst Rijk t.b.v. het onderzoek over het zoekproces naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol - 27565-165

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Informele Raad voor Concurrentievermogen op 1 en 2 februari 2018 in Sofia

Inbreng schriftelijk overleg

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen