Commissievergaderingen

Maandag 18 september

09:00 - 17:00

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:00 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States  (besloten)
10:00 - 13:00

Binnenlandse Zaken

AIVD

Werkbezoek
Europaweg 4, Zoetermeer  (besloten)

Dinsdag 19 september

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

Vergadering
Parijs  (besloten)
12:00 - 12:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor

Inbreng feitelijke vragen
15:00 - 15:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Voorstel Von Martels (CDA) om een SO te houden over een vrijstelling van CRISPR/Cas9

E-mailprocedure

Woensdag 20 september

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Vergadering
Parijs  (besloten)
10:15 - 11:15

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu (verplaatst naar 21 september ivm Plenaire wetsbehandeling)

Procedurevergadering
11:00 - 12:00

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Gesprek met Onderzoekscommissie COR Politie

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:00 - 11:45

Buitenlandse Zaken

directeur School for Peace

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal
12:00 - 12:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Stand van zaken ten aanzien van vrijstelling van CRISPR/Cas9

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Defensie

E MAILPROCEDURE: brief minister Defensie uitstel brief KCT Ossendrecht en uitstel AO KCT 26 september a.s.

E-mailprocedure
14:00 - 15:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (LET OP: aanvangstijdstip gewijzigd; was 11.15 uur)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 16:00

Binnenlandse Zaken

Verzamel algemeen overleg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 18:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Luchtvaart

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:30 - 17:00

Bouwbegeleidingscommissie

Bespreking Structuurontwerp Renovatie Binnenhof

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Donderdag 21 september

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States  (besloten)
08:45 - 09:15

Defensie

Invictus team

Werkbezoek
Schiphol  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Werkbezoek
Parijs  (besloten)
09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media

Werkbezoek
Parijs  (besloten)
09:00 - 23:59

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Election Observation Mission to Germany

Werkbezoek
Duitsland  (besloten)
09:45 - 10:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Stop GenX

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
10:30 - 12:30

Defensie

Kustwacht Caribisch gebied

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
11:30 - 12:30

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
12:00 - 12:00

vaste commissie voor Economische Zaken

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn inclusief Kringloopwijzer

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 12:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Besteding aangekondigde extra middelen aan humanitaire hulp

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Europese Zaken

Financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de EU

Inbreng schriftelijk overleg
13:30 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Werkbezoek Libanon

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
14:00 - 14:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:00

Koninkrijksrelaties

Beleidsdoorlichting artikel 2 (wordt verzet naar 28 september 2017)

Algemeen overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 30985-22)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 15:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Ter voorbereiding op de VN-Klimaattop (COP23) (alleen voor delegatieleden)

Delegatievergadering
Klompezaal  (besloten)
14:00 - 17:00

Koninkrijksrelaties

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties (verzet naar 21 september 2017)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
15:00 - 16:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal
15:15 - 16:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over bezorgdiensten

Vergadering
18:00 - 18:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Keijzer (CDA) om een WGO te houden op 26 september 2017 inzake wetsvoorstel eigen risico

E-mailprocedure

Vrijdag 22 september

00:01 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media

Werkbezoek
Parijs  (besloten)
00:01 - 17:00

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States  (besloten)
00:01 - 23:59

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Election Observation Mission to Germany

Werkbezoek
Duitsland  (besloten)
11:15 - 16:00

Defensie

Commando-overdracht Commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux

Werkbezoek
Marinebasis Den Helder
11:30 - 18:00

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bezoek aan (West)-Zeeuws-Vlaanderen

Werkbezoek
Oostburg en overige locaties  (besloten)
12:00 - 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen - 32043-378

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 15:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

SPOED: Procedurevoorstel behandeling nog in te dienen wetsvoorstel eigen risico in de zorg

E-mailprocedure

Zaterdag 23 september

00:01 - 23:59

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Election Observation Mission to Germany

Werkbezoek
Duitsland  (besloten)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen