18 september 2017

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

09:00 - 17:00

Werkbezoek

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

naar deze agenda

Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

naar deze agenda

Parijs
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

naar deze agenda

Parijs
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

09:00 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

naar deze agenda

Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States
Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

10:00 - 13:00

Werkbezoek

AIVD

naar deze agenda

Europaweg 4, Zoetermeer
Besloten vergadering icoonBesloten

19 september 2017

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

naar deze agenda

Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

naar deze agenda

Parijs
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

15:00 - 15:00

E-mailprocedure

Voorstel Von Martels (CDA) om een SO te houden over een vrijstelling van CRISPR/Cas9

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

20 september 2017

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

naar deze agenda

Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

naar deze agenda

Parijs
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu (verplaatst naar 21 september ivm Plenaire wetsbehandeling)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 21-09-2017

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

11:00 - 12:00

Gesprek

Gesprek met Onderzoekscommissie COR Politie

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

11:00 - 11:45

Bijzondere procedure

directeur School for Peace

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

Stand van zaken ten aanzien van vrijstelling van CRISPR/Cas9

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

E MAILPROCEDURE: brief minister Defensie uitstel brief KCT Ossendrecht en uitstel AO KCT 26 september a.s.

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 15:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven (LET OP: aanvangstijdstip gewijzigd; was 11.15 uur)

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 16:00

Algemeen overleg

Verzamel algemeen overleg

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

14:00 - 18:00

Algemeen overleg

Luchtvaart

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Bouwbegeleidingscommissie 

15:30 - 17:00

Vergadering

Bespreking Structuurontwerp Renovatie Binnenhof

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

21 september 2017

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

naar deze agenda

Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States
Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

08:45 - 09:15

Werkbezoek

Invictus team

naar deze agenda

Schiphol
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

naar deze agenda

Parijs
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 23:59

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media

naar deze agenda

Parijs
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de OVSE-Assemblee 

09:00 - 23:59

Werkbezoek

OVSE PA - Election Observation Mission to Germany

naar deze agenda

Duitsland
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

09:45 - 10:00

Petitie

Stop GenX

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Extra procedurevergadering

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Defensie 

10:30 - 12:30

Algemeen overleg

Kustwacht Caribisch gebied

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

vaste commissie voor Economische Zaken 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn inclusief Kringloopwijzer

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Besteding aangekondigde extra middelen aan humanitaire hulp

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Europese Zaken 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

Financiƫle verplichtingen van Nederland ten opzichte van de EU

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

13:30 - 14:00

Delegatievergadering

Werkbezoek Libanon

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017) 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Koninkrijksrelaties 

14:00 - 16:00

Algemeen overleg

Beleidsdoorlichting artikel 2 (wordt verzet naar 28 september 2017)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 28-09-2017

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 30985-22)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

14:00 - 15:00

Delegatievergadering

Ter voorbereiding op de VN-Klimaattop (COP23) (alleen voor delegatieleden)

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Koninkrijksrelaties 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties (verzet naar 21 september 2017)

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

15:15 - 16:00

Vergadering

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over bezorgdiensten

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

18:00 - 18:00

E-mailprocedure

Verzoek van het lid Keijzer (CDA) om een WGO te houden op 26 september 2017 inzake wetsvoorstel eigen risico

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

22 september 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

00:01 - 17:00

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media

naar deze agenda

Parijs
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 17:00

Werkbezoek

NAVO PA - Sub-committee on Democratic Governance (CDSDG) and the Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

naar deze agenda

Philadelphia and Carlisle, Pennsylvania, United States
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de OVSE-Assemblee 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

OVSE PA - Election Observation Mission to Germany

naar deze agenda

Duitsland
Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

11:15 - 16:00

Werkbezoek

Commando-overdracht Commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux

naar deze agenda

Marinebasis Den Helder
Openbaar

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst 

11:30 - 18:00

Werkbezoek

Bezoek aan (West)-Zeeuws-Vlaanderen

naar deze agenda

Oostburg en overige locaties
Besloten vergadering icoonBesloten

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen - 32043-378

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

15:00 - 15:00

E-mailprocedure

SPOED: Procedurevoorstel behandeling nog in te dienen wetsvoorstel eigen risico in de zorg

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

23 september 2017

Delegatie naar de OVSE-Assemblee 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

OVSE PA - Election Observation Mission to Germany

naar deze agenda

Duitsland
Besloten vergadering icoonBesloten