Commissievergaderingen

Maandag 15 januari

12:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

verzoek tot aanbieden petitie over situatie Iran dinsdag

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Binnenlandse Zaken

E-mailprocedure - Verzoek uitstel SO inbreukprocedure

E-mailprocedure
16:00 - 16:00

Binnenlandse Zaken

E-mailprocedure - Verzoek inbrengdatum SO inbreukprocedure vast te stellen op 18 januari 2018 te 16.00 uur

E-mailprocedure
17:00 - 17:00

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzending brief over MFK aan Eurocommissaris Oettinger ter voorbereiding op gesprek in Kamer (svp reactie uiterlijk maandagochtend 15/01)

E-mailprocedure

Dinsdag 16 januari

12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

E-mailprocedure - voorstel Paternotte om brief onbeantwoorde vragen plenair debat MER Lelystad

E-mailprocedure
13:30 - 13:45

Buitenlandse Zaken

Comité Democratie voor Iran

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Rapport 'Burgermacht bij grenscorrecties van gemeenten' door Communication Concert

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

IS BRAVECTO VEILIG biedt aan petitie met 40.000 handtekeningen betreffende het “Teken- en Vlooienmiddel BRAVECTO”

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
13:45 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding programma Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
16:00 - 16:00

Binnenlandse Zaken

Besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten

Inbreng schriftelijk overleg
16:45 - 18:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het lid Grashoff spreekt in het kader van de bijzondere procedure met organisaties over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal
17:00 - 18:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
17:00 - 20:00

Economische Zaken en Klimaat

Groningen (GEANNULEERD: in plaats van het algemeen overleg wordt een plenair debat gevoerd op dinsdag 16 januari VANAF 18.45 UUR)

Algemeen overleg
18:00 - 18:00

Buitenlandse Zaken

Verzoek brief minister over situatie in Noord-Syrië

E-mailprocedure
18:30 - 18:30

Europese Zaken

[SPOED E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek om reactie op rapport openheid en uitstel AO informatievoorziening (svp reageren voor vandaag 18.30 uur)

E-mailprocedure

Woensdag 17 januari

10:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - verplaatst naar 31 januari 2018, van 13.00 tot 17.00 uur

Algemeen overleg
10:00 - 13:00

Financiën

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00

Infrastructuur en Waterstaat

Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:30

Buitenlandse Zaken

getuigenissen van Arabische vrouwen tegen extremisme

Bijzondere procedure
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00

Justitie en Veiligheid

Joint Standing Committee on Intelligence from South Africa

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
11:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Programma Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:00 - 15:30

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

GTS en TNO - leveringszekerheid, export en binnenlands gebruik van Gronings Kwaliteit gas

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal
13:30 - 16:30

Europese Zaken

EU-informatievoorziening (het algemeen overleg is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
14:00 - 16:30

Economische Zaken en Klimaat

De deeleconomie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaarplan Inspectie SZW 2018 - 34775-XV-12

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Kabinetsreactie op gezamenlijk advies van CAVV en de EVA over het gebruik van de term 'genocide' door politici

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 14:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van het lid Jetten (D66) om de stukken over SDE+ te verplaatsen van het algemeen overleg Energie d.d. 18 januari 2018 naar het algemeen overleg Klimaat d.d. 1 februari 2018

E-mailprocedure
14:00 - 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage Taakopdrachten behorende bij de brief inzake Pilot beleidsevaluaties VWS (31865-99)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 17:00

Contactgroep Duitsland

Procedurevergadering Contactgroep Duitsland

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
16:00 - 16:15

Bouwbegeleidingscommissie

Verkiezing van een voorzitter

Constituerende vergadering
Suze Groenewegzaal
16:15 - 17:00

Bouwbegeleidingscommissie

Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
17:00 - 19:00

Buitenlandse Zaken

Kennismakingsbijeenkomst met minister Zijlstra en minister Kaag

Gesprek

Donderdag 18 januari

07:00 - 23:59

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezoek aan de Internationale Grüne Woche in Berlijn

Werkbezoek
Berlijn
09:30 - 12:30

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
09:45 - 12:30

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken geannueerd

Algemeen overleg
10:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Milieucriminaliteit (organisator: het lid Lacin)

Bijzondere procedure
Troelstrazaal
10:00 - 11:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek 'schulden'

Vergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Adoptie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedures en brieven (verplaatst naar 15.00 uur)

Procedurevergadering
11:00 - 11:00

Buitenlandse Zaken

voorstel om een Schriftelijk Overleg te voeren over de agendapunten van het geannuleerde AO RBZ

E-mailprocedure
11:30 - 12:30

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
12:00 - 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 13:00

Infrastructuur en Waterstaat

Juridische aspecten sanctionering alcoholrijders

Technische briefing
Klompezaal
12:00 - 12:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief houdende intrekking van het voorstel van Rijkswet opzegging Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO)

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:00

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel om het algemeen overleg Mijnbouw d.d. 25 januari 2018 met twee weken uit te stellen

E-mailprocedure
12:30 - 13:30

Europese Zaken

Gesprek met Eurocommissaris Oettinger over toekomst EU-financiën en MFK

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 16:00

Binnenlandse Zaken

Ruimtelijke Ordening

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:30 - 14:30

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 17:30

Economische Zaken en Klimaat

Energie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Externe veiligheid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Intrekking van de Wet raadgevend referendum (TK 34854)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (TK 34650)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Beleidsdoorlichting Burgerschap (Rijksbegroting BZK art. 6.4) (TK 30985-25)

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00

Justitie en Veiligheid

Kinderporno en kindermisbruik (verplaatst naar 15 februari 2018)

Algemeen overleg
14:00 - 17:00

Europese Zaken

EU-informatievoorziening (is verplaatst naar 17 januari 2018)

Algemeen overleg
14:30 - 15:30

Europese Zaken

Gesprek met de Estse viceminister voor Europese Zaken, de heer Matti Maasikas

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:30 - 15:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Dhr. George Kettaneh, Secretaris Generaal Libanese Rode Kruis

Gesprek
Aletta Jacobszaal
15:00 - 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
16:00 - 16:30

Contactgroep Frankrijk

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:00 - 16:00

Binnenlandse Zaken

Besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten

Inbreng schriftelijk overleg
16:30 - 18:00

Buitenlandse Zaken

Adviesraad Internationale Vraagstukken over werkprogramma 2017-2019

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
17:00 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vervolgonderzoek Algemene Rekenkamer naar vastgoedmanagement en Governance bij hoger onderwijsinstellingen (GEANNULEERD)

Technische briefing

Vrijdag 19 januari

00:01 - 23:59

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezoek aan de Internationale Grüne Woche in Berlijn

Werkbezoek
Berlijn
10:00 - 18:00

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)

Werkbezoek
Groningen  (besloten)
10:00 - 17:00

Infrastructuur en Waterstaat

Welkom in de spoorsector

Werkbezoek
Arnhem  (besloten)
13:00 - 17:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetenschapsbeleid

Werkbezoek
Utrecht  (besloten)

Zaterdag 20 januari

00:01 - 18:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezoek aan de Internationale Grüne Woche in Berlijn

Werkbezoek
Berlijn

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen