15 januari 2018

Buitenlandse Zaken 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

verzoek tot aanbieden petitie over situatie Iran dinsdag

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

E-mailprocedure - Verzoek uitstel SO inbreukprocedure

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

16:00 - 16:00

E-mailprocedure

E-mailprocedure - Verzoek inbrengdatum SO inbreukprocedure vast te stellen op 18 januari 2018 te 16.00 uur

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Europese Zaken 

17:00 - 17:00

E-mailprocedure

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzending brief over MFK aan Eurocommissaris Oettinger ter voorbereiding op gesprek in Kamer (svp reactie uiterlijk maandagochtend 15/01)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

16 januari 2018

Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

E-mailprocedure - voorstel Paternotte om brief onbeantwoorde vragen plenair debat MER Lelystad

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

13:30 - 13:45

Petitie

Comité Democratie voor Iran

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

13:45 - 14:00

Petitie

Rapport 'Burgermacht bij grenscorrecties van gemeenten' door Communication Concert

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

13:45 - 14:00

Petitie

IS BRAVECTO VEILIG biedt aan petitie met 40.000 handtekeningen betreffende het “Teken- en Vlooienmiddel BRAVECTO”

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

13:45 - 14:00

Petitie

Aanbieding programma Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

16:00 - 16:00

Inbreng schriftelijk overleg

Besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 18-01-2018

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

16:45 - 18:15

Bijzondere procedure

Het lid Grashoff spreekt in het kader van de bijzondere procedure met organisaties over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

17:00 - 18:00

Delegatievergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Economische Zaken en Klimaat 

17:00 - 20:00

Algemeen overleg

Groningen (GEANNULEERD: in plaats van het algemeen overleg wordt een plenair debat gevoerd op dinsdag 16 januari VANAF 18.45 UUR)

naar deze agenda

Geannuleerd

Buitenlandse Zaken 

18:00 - 18:00

E-mailprocedure

Verzoek brief minister over situatie in Noord-Syrië

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Europese Zaken 

18:30 - 18:30

E-mailprocedure

[SPOED E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek om reactie op rapport openheid en uitstel AO informatievoorziening (svp reageren voor vandaag 18.30 uur)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

17 januari 2018

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

10:00 - 14:00

Algemeen overleg

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - verplaatst naar 31 januari 2018, van 13.00 tot 17.00 uur

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 08-02-2018

Financiën 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Infrastructuur en Waterstaat 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

10:00 - 11:30

Bijzondere procedure

getuigenissen van Arabische vrouwen tegen extremisme

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Justitie en Veiligheid 

10:00 - 11:00

Gesprek

Joint Standing Committee on Intelligence from South Africa

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

11:00 - 12:00

Gesprek

Programma Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

12:00 - 15:30

Algemeen overleg

Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Economische Zaken en Klimaat 

13:00 - 14:00

Technische briefing

GTS en TNO - leveringszekerheid, export en binnenlands gebruik van Gronings Kwaliteit gas

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Europese Zaken 

13:30 - 16:30

Algemeen overleg

EU-informatievoorziening (het algemeen overleg is tot nader order uitgesteld)

naar deze agenda

Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat 

14:00 - 16:30

Hoorzitting / rondetafelgesprek

De deeleconomie

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Jaarplan Inspectie SZW 2018 - 34775-XV-12

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Kabinetsreactie op gezamenlijk advies van CAVV en de EVA over het gebruik van de term 'genocide' door politici

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Economische Zaken en Klimaat 

14:00 - 14:00

E-mailprocedure

Voorstel van het lid Jetten (D66) om de stukken over SDE+ te verplaatsen van het algemeen overleg Energie d.d. 18 januari 2018 naar het algemeen overleg Klimaat d.d. 1 februari 2018

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Bijlage Taakopdrachten behorende bij de brief inzake Pilot beleidsevaluaties VWS (31865-99)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Contactgroep Duitsland 

16:00 - 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering Contactgroep Duitsland

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Bouwbegeleidingscommissie 

16:00 - 16:15

Constituerende vergadering

Verkiezing van een voorzitter

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Bouwbegeleidingscommissie 

16:15 - 17:00

Vergadering

Bouwbegeleidingscommissie

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

17:00 - 19:00

Gesprek

Kennismakingsbijeenkomst met minister Zijlstra en minister Kaag

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

18 januari 2018

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

07:00 - 23:59

Werkbezoek

Bezoek aan de Internationale Grüne Woche in Berlijn

naar deze agenda

Berlijn
Openbaar

Financiën 

09:30 - 12:30

Algemeen overleg

Eurogroep/Ecofinraad

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

09:45 - 12:30

Algemeen overleg

Raad Buitenlandse Zaken geannueerd

naar deze agenda

Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat 

10:00 - 12:00

Bijzondere procedure

Milieucriminaliteit (organisator: het lid Lacin)

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

10:00 - 11:00

Vergadering

Voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek 'schulden'

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Justitie en Veiligheid 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Adoptie

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Procedures en brieven (verplaatst naar 15.00 uur)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 18-01-2018

Buitenlandse Zaken 

11:00 - 11:00

E-mailprocedure

voorstel om een Schriftelijk Overleg te voeren over de agendapunten van het geannuleerde AO RBZ

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Infrastructuur en Waterstaat 

12:00 - 13:00

Technische briefing

Juridische aspecten sanctionering alcoholrijders

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

12:00 - 12:00

Inbreng feitelijke vragen

Brief houdende intrekking van het voorstel van Rijkswet opzegging Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Economische Zaken en Klimaat 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

Voorstel om het algemeen overleg Mijnbouw d.d. 25 januari 2018 met twee weken uit te stellen

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Europese Zaken 

12:30 - 13:30

Gesprek

Gesprek met Eurocommissaris Oettinger over toekomst EU-financiën en MFK

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

13:00 - 16:00

Algemeen overleg

Ruimtelijke Ordening

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Europese Zaken 

13:30 - 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Economische Zaken en Klimaat 

13:30 - 17:30

Algemeen overleg

Energie

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Infrastructuur en Waterstaat 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

Externe veiligheid

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Raad Buitenlandse Zaken

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Intrekking van de Wet raadgevend referendum (TK 34854)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (TK 34650)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Beleidsdoorlichting Burgerschap (Rijksbegroting BZK art. 6.4) (TK 30985-25)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Justitie en Veiligheid 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

Kinderporno en kindermisbruik (verplaatst naar 15 februari 2018)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 15-02-2018

Europese Zaken 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

EU-informatievoorziening (is verplaatst naar 17 januari 2018)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 17-01-2018

Europese Zaken 

14:30 - 15:30

Gesprek

Gesprek met de Estse viceminister voor Europese Zaken, de heer Matti Maasikas

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

14:30 - 15:30

Gesprek

Dhr. George Kettaneh, Secretaris Generaal Libanese Rode Kruis

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

16:00 - 16:00

Inbreng schriftelijk overleg

Besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Contactgroep Frankrijk 

16:00 - 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

16:30 - 18:00

Gesprek

Adviesraad Internationale Vraagstukken over werkprogramma 2017-2019

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

17:00 - 18:00

Technische briefing

Vervolgonderzoek Algemene Rekenkamer naar vastgoedmanagement en Governance bij hoger onderwijsinstellingen (GEANNULEERD)

naar deze agenda

Geannuleerd

19 januari 2018

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

Bezoek aan de Internationale Grüne Woche in Berlijn

naar deze agenda

Berlijn
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

10:00 - 18:00

Werkbezoek

Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)

naar deze agenda

Groningen
Besloten vergadering icoonBesloten

Infrastructuur en Waterstaat 

10:00 - 17:00

Werkbezoek

Welkom in de spoorsector

naar deze agenda

Arnhem
Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

13:00 - 17:00

Werkbezoek

Wetenschapsbeleid

naar deze agenda

Utrecht
Besloten vergadering icoonBesloten

20 januari 2018

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

00:01 - 18:00

Werkbezoek

Bezoek aan de Internationale Grüne Woche in Berlijn

naar deze agenda

Berlijn
Openbaar