11 september 2017

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

09:00 - 17:00

Werkbezoek

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) en Science and Technology Committee (STC)

naar deze agenda

Ottawa, Canada
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

09:00 - 17:00

Werkbezoek

NAVO PA - The Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

naar deze agenda

Korea
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

09:00 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - The Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

naar deze agenda

Korea
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

09:00 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) en Science and Technology Committee (STC)

naar deze agenda

Ottawa, Canada
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

09:30 - 13:30

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Handelsbeleid

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Defensie 

10:00 - 10:00

E-mailprocedure

Emailprocedure algemeen overleg Kustwacht Caribisch gebied d.d. 13 september 2017 tot nader order uitstellen

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

10:00 - 13:00

Werkbezoek

UWV

naar deze agenda

Amsterdam
Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

14:00 - 18:00

Werkbezoek

Veteranenombudsman (geannuleerd)

naar deze agenda

Geannuleerd

vaste commissie voor Economische Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Onderzoek naar fipronil in eieren

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Economische Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Energieraad (informeel) op 20 september 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

12 september 2017

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - The Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

naar deze agenda

Korea
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) en Science and Technology Committee (STC)

naar deze agenda

Ottawa, Canada
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

Ontwerpbesluit lokale scheiding fiets en snorfiets

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

13:30 - 13:45

Petitie

Comité NT2 - Inburgering

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven 

13:30 - 13:45

Petitie

Aanbieding van het Burgerinitiatief: Stamceltherapie voor mensen met MS in Nederland door de heer Chris Schouten

naar deze agenda

Petitie Plein 2
Openbaar

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

13:30 - 13:45

Petitie

Voor hogere vliegroutes van en naar Lelystad Airport (actiecomité HoogOverijssel, actiecomité Red de Veluwe en actiecomité Laagvliegroutes Nee!)

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

13:30 - 13:45

Petitie

Verjaarde moordzaken (zal geen doorgang vinden)

naar deze agenda

Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

13:45 - 14:00

Petitie

Aanbieding petitie NLPO m.b.t. verzoek extra te investeren in het behoud van de lokale omroep

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

13:45 - 14:00

Petitie

visumvrij reizen Suriname

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2018 - 31322-338

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017) 

16:00 - 17:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst 

16:00 - 16:00

Inbreng schriftelijk overleg

Controleafspraken aanbestedingen Rijksoverheid

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst 

16:00 - 16:00

Inbreng schriftelijk overleg

Onderzoeksplicht roestvaststaal in zwembaden

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Europese Zaken 

16:30 - 17:30

Gesprek

Gezamenlijke vergadering met Eerste Kamer

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

17:00 - 17:00

E-mailprocedure

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Kröger (GL) en Van Helvert (CDA) tot SO LVNL-rapport over luchthaven Lelystad

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

17:00 - 19:00

Algemeen overleg

AVVN

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Financiën 

17:00 - 19:00

Werkbezoek

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (werkbezoek wordt verplaatst; nieuwe datum nog niet bekend)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 26-09-2017

Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 

17:30 - 19:30

Vergadering

Delegatievergadering - Benelux Parlement

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

18:30 - 19:30

Delegatievergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering

naar deze agenda

Eerste Kamer, commissiekamer 3
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

19:30 - 22:00

Algemeen overleg

Wapenexportbeleid

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

13 september 2017

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - The Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

naar deze agenda

Korea
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) en Science and Technology Committee (STC)

naar deze agenda

Ottawa, Canada
Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

10:00 - 12:00

Algemeen overleg

Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2016.

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst 

10:00 - 11:30

Technische briefing

Saneringssteun

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Koninkrijksrelaties 

10:00 - 10:00

E-mailprocedure

Behandeling brief orkaan Irma

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

10:00 - 13:00

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Deskundigenbijeenkomst over de discussienota van de Europese Commissie over het verdiepen van de economische en monetaire unie (EMU)

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

10:00 - 12:00

Algemeen overleg

JBZ-Raad op 14 september 2017

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

11:00 - 12:00

Gesprek

Kennismakingsgesprek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Verzamelwet IenM 2018

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

12:00 - 14:00

Algemeen overleg

JBZ-Raad op 14 september 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

LVNL-rapport over luchthaven Lelystad

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:30 - 15:30

Algemeen overleg

Luchtvaart (verplaatst naar 20 september)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 28-09-2017

Defensie 

13:00 - 15:00

Algemeen overleg

Kustwacht Caribisch gebied (tot nader order uitgesteld)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 21-09-2017

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst 

13:00 - 16:00

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Starters op de woningmarkt

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Europese Zaken 

14:00 - 16:00

Algemeen overleg

Raad Algemene zaken dd 25 september 2017

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

14:00 - 17:00

Algemeen overleg

SUWI-onderwerpen

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

vaste commissie voor Economische Zaken 

14:00 - 15:00

Technische briefing

Rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)'

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven (verplaatst naar 14 september 2017)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 14-09-2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

15:00 - 16:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS - LET OP afwijkend tijdstip i.v.m. plenaire overlap

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

15:00 - 17:00

Algemeen overleg

Verzamel algemeen overleg (gewijzigd tijdstip)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 20-09-2017

vaste commissie voor Economische Zaken 

15:00 - 16:00

Gesprek

Noordelijke Innovationboard over de Groene Waterstofeconomie in Noord-Nederland

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

Financiën 

15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

16:00 - 18:00

Algemeen overleg

Suriname

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

16:00 - 18:00

Algemeen overleg

Verzamel algemeen overleg (verplaatst naar 20 september 2017)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 20-09-2017

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

16:15 - 16:45

Procedurevergadering

EXTRA procedurevergadering VWS - LET OP nieuw tijdstip

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

16:30 - 19:30

Algemeen overleg

Eurogroep/Ecofinraad

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

18:00 - 20:30

Algemeen overleg

Venezuela (AO is verplaatst naar 6 september 2017)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 05-10-2017

14 september 2017

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 17:00

Werkbezoek

NAVO PA - The Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

naar deze agenda

Korea
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) en Science and Technology Committee (STC)

naar deze agenda

Ottawa, Canada
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Economische Zaken 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - Algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 16-11-2017

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

10:00 - 10:30

Gesprek

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

10:00 - 10:00

E-mailprocedure

Verzoek gesprek tussen commissie VenJ en commissie-Ruys

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

10:30 - 11:00

Gesprek

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

10:30 - 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

11:00 - 11:30

Gesprek

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

11:00 - 12:00

Gesprek

Kennismakingsgesprek Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

11:30 - 12:00

Gesprek

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen (mariene geo-engineering)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Goedkeuring van het gewijzigde Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

12:15 - 12:45

Delegatievergadering

Werkbezoek Herfstreces (alleen voor delegatieleden)

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

12:45 - 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

13:00 - 15:00

Algemeen overleg

Democratische vernieuwing (tot nader order uitgesteld)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 14-03-2018

vaste commissie voor Economische Zaken 

13:00 - 14:00

Technische briefing

Agentschap Telecom

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

13:00 - 14:00

Technische briefing

Gezamenlijk advies van SER en Raad voor Cultuur over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

13:30 - 15:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

13:30 - 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Conceptreactie op de aanbevelingen uit de Universal Periodic Review (UPR) van 10 mei 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

14:00 - 15:30

Technische briefing

Besloten briefing/gesprek Algemene Rekenkamer over niet-belastingonvangsten en belastingverlichtende regelingen

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie; verordening Pan-Europese Persoonlijke Pensioenproduct (PEPP)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het verrichten van DNA-onderzoek in het kader van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (TK 34716)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Uitkomsten marktuitvraag stemprinter en stemmenteller

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Economische Zaken 

14:00 - 17:00

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

vaste commissie voor Economische Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Kringloopwijzer - datum inbreng gewijzigd, wordt 21 september 2017 om 14.00 uur

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 21-09-2017

Defensie 

15:00 - 18:00

Algemeen overleg

MINUSMA (geannuleerd)

naar deze agenda

Geannuleerd

Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies 

15:30 - 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

16:00 - 17:30

Technische briefing

Technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

15 september 2017

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 17:00

Werkbezoek

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) en Science and Technology Committee (STC)

naar deze agenda

Ottawa, Canada
Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

09:00 - 12:30

Werkbezoek

Werkbezoek Belastingdienst

naar deze agenda

Kingsfordweg 1, Amsterdam
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Economische Zaken 

11:30 - 14:30

Werkbezoek

Werkbezoek aan Vlaanderen inzake de aanpak van het gebieds- en bedrijfsspecifieke mestbeleid

naar deze agenda

Vlaanderen
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

15:00 - 15:00

E-mailprocedure

E-mailprocedure inzake reactie op gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over inspanningen om Johan van Laarhoven van Thailand naar Nederland over te brengen

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten