Donderdag 14 september

00:01 - 17:00

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - The Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

Werkbezoek
Korea  (besloten)
00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) en Science and Technology Committee (STC)

Werkbezoek
Ottawa, Canada  (besloten)
10:00 - 13:00

vaste commissie voor Economische Zaken

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - Algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
10:00 - 11:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
10:00 - 10:30

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 10:00

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Verzoek gesprek tussen commissie VenJ en commissie-Ruys

E-mailprocedure
10:30 - 11:00

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:30 - 11:30

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:00 - 11:30

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
11:00 - 12:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kennismakingsgesprek Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Gesprek
Klompezaal
11:30 - 12:00

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
12:00 - 12:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Wijziging van het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen (mariene geo-engineering)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 12:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Goedkeuring van het gewijzigde Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:15 - 12:45

Buitenlandse Zaken

Werkbezoek Herfstreces (alleen voor delegatieleden)

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
12:45 - 13:30

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 15:00

Binnenlandse Zaken

Democratische vernieuwing (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:00 - 14:00

vaste commissie voor Economische Zaken

Agentschap Telecom

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
13:00 - 14:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gezamenlijk advies van SER en Raad voor Cultuur over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

Technische briefing
Klompezaal
13:30 - 15:00

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Troelstrazaal
13:30 - 14:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Conceptreactie op de aanbevelingen uit de Universal Periodic Review (UPR) van 10 mei 2017

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:30

Financiën

Besloten briefing/gesprek Algemene Rekenkamer over niet-belastingonvangsten en belastingverlichtende regelingen

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
14:00 - 14:00

Financiën

Kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie; verordening Pan-Europese Persoonlijke Pensioenproduct (PEPP)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het verrichten van DNA-onderzoek in het kader van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (TK 34716)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Binnenlandse Zaken

Uitkomsten marktuitvraag stemprinter en stemmenteller

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00

vaste commissie voor Economische Zaken

Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 14:00

vaste commissie voor Economische Zaken

Kringloopwijzer - datum inbreng gewijzigd, wordt 21 september 2017 om 14.00 uur

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 18:00

Defensie

MINUSMA (geannuleerd)

Algemeen overleg
15:30 - 17:00

Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal  (besloten)
16:00 - 17:30

Binnenlandse Zaken

Technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen