14 september 2017

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 17:00

Werkbezoek

NAVO PA - The Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

naar deze agenda

Korea
Besloten vergadering icoonBesloten

Delegatie naar de NAVO-Assemblee 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) en Science and Technology Committee (STC)

naar deze agenda

Ottawa, Canada
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Economische Zaken 

10:00 - 13:00

Algemeen overleg

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - Algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 16-11-2017

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

10:00 - 10:30

Gesprek

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

10:00 - 10:00

E-mailprocedure

Verzoek gesprek tussen commissie VenJ en commissie-Ruys

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

10:30 - 11:00

Gesprek

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

10:30 - 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

11:00 - 11:30

Gesprek

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

11:00 - 12:00

Gesprek

Kennismakingsgesprek Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

11:30 - 12:00

Gesprek

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen (mariene geo-engineering)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Goedkeuring van het gewijzigde Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

12:15 - 12:45

Delegatievergadering

Werkbezoek Herfstreces (alleen voor delegatieleden)

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

12:45 - 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

13:00 - 15:00

Algemeen overleg

Democratische vernieuwing (tot nader order uitgesteld)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 14-03-2018

vaste commissie voor Economische Zaken 

13:00 - 14:00

Technische briefing

Agentschap Telecom

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

13:00 - 14:00

Technische briefing

Gezamenlijk advies van SER en Raad voor Cultuur over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

13:30 - 15:00

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

13:30 - 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Conceptreactie op de aanbevelingen uit de Universal Periodic Review (UPR) van 10 mei 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

14:00 - 15:30

Technische briefing

Besloten briefing/gesprek Algemene Rekenkamer over niet-belastingonvangsten en belastingverlichtende regelingen

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie; verordening Pan-Europese Persoonlijke Pensioenproduct (PEPP)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het verrichten van DNA-onderzoek in het kader van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (TK 34716)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng feitelijke vragen

Uitkomsten marktuitvraag stemprinter en stemmenteller

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Economische Zaken 

14:00 - 17:00

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

vaste commissie voor Economische Zaken 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Kringloopwijzer - datum inbreng gewijzigd, wordt 21 september 2017 om 14.00 uur

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 21-09-2017

Defensie 

15:00 - 18:00

Algemeen overleg

MINUSMA (geannuleerd)

naar deze agenda

Geannuleerd

Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies 

15:30 - 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Binnenlandse Zaken 

16:00 - 17:30

Technische briefing

Technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten