4 september 2017

Defensie 

14:00 - 17:00

Technische briefing

Masterclass artikel 100 (militaire uitzendingen)

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

5 september 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit

naar deze agenda

Bosnia and Herzegovina
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights

naar deze agenda

Parijs
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 23:59

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit

naar deze agenda

Bosnia and Herzegovina
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

12:00 - 12:00

Inbreng schriftelijk overleg

Informele Transportraad 19 - 21 september 2017

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

13:30 - 13:45

Petitie

LGBT Asylum Support petitie '#NietGayGenoeg'

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

13:30 - 13:45

Petitie

Aanbieding rapport Meerwaarde natuurgras

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

15:45 - 16:15

Delegatievergadering

Delegatieoverleg IPC GBVB Tallinn (alleen voor delegatieleden)

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

16:00 - 17:30

Algemeen overleg

Scheepsverontreiniging

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

vaste commissie voor Economische Zaken 

16:00 - 16:00

E-mailprocedure

Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens het CDA, D66 en CU, om naar aanleiding van de brief over het onderzoek naar fipronil in eieren een schriftelijk overleg te voeren met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Economische Zaken op 11 september 2017 om 14.00 uur

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst 

16:15 - 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Financiën 

16:30 - 19:00

Algemeen overleg

Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies COM (2017) 335

naar deze agenda

Troelstrazaal
Openbaar

Defensie 

16:30 - 18:30

Algemeen overleg

Informele EU-Defensieraad d.d. 6-7 september 2017

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Procedures en brieven

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Bouwbegeleidingscommissie 

17:00 - 18:00

Gesprek

Presentatie Structuurontwerp Renovatie Binnenhof

naar deze agenda

Bezuidenhoutseweg 67Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

19:00 - 21:00

Algemeen overleg

EU Raad Buitenlandse Zaken

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Openbaar

6 september 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

00:01 - 17:00

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit

naar deze agenda

Bosnia and Herzegovina
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding mission

naar deze agenda

Dublin
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy

naar deze agenda

Parijs
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 23:59

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding mission

naar deze agenda

Dublin
Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

10:00 - 12:00

Technische briefing

Discussienota over het verdiepen van de economische en monetaire unie (EMU) (verplaatst naar 13.30 - 15.30 uur)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 06-09-2017

Koninkrijksrelaties 

10:00 - 12:00

Algemeen overleg

Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties - Wordt uitgesteld! -

naar deze agenda


Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:00 - 10:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wetsvoorstel inzake het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

Koninkrijksrelaties 

13:00 - 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

13:30 - 14:30

Technische briefing

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) over de handhaafbaarheid van wet- en regelgeving ten aanzien van biobrandstoffen

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

13:30 - 15:30

Technische briefing

Discussienota over het verdiepen van de economische en monetaire unie (EMU)

naar deze agenda

Groen van Prinstererzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Motie Omtzigt over opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

14:00 - 16:00

Algemeen overleg

Informele RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

ACM Boetebesluit

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

15:00 - 16:00

Technische briefing

Single European Sky (SES)

naar deze agenda

Klompezaal
Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Economische Zaken 

16:00 - 17:30

Gesprek

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

16:00 - 18:00

Algemeen overleg

Suriname verplaatst naar 13 sept

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 13-09-2017

Buitenlandse Zaken 

18:00 - 19:00

Technische briefing

Venezuela

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

19:00 - 21:30

Algemeen overleg

Venezuela UITGESTELD TOT NADER TE BEPALEN DATUM ivm NOODSITUATIE St. MAARTEN.

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 05-10-2017

7 september 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

00:01 - 17:00

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding mission

naar deze agenda

Dublin
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-committee on Integration of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

naar deze agenda

Lissabon
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 23:59

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-committee on Integration of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

naar deze agenda

Lissabon
Besloten vergadering icoonBesloten

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

09:00 - 17:00

Vergadering

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Monitoring Committee

naar deze agenda

Parijs
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

10:00 - 14:00

Werkbezoek

Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU

naar deze agenda

Tallinn
Besloten vergadering icoonBesloten

Koninkrijksrelaties 

10:00 - 12:00

Algemeen overleg

Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties

naar deze agenda


Openbaar

Buitenlandse Zaken 

10:00 - 11:00

Gesprek

Yves D’accord, directeur van het Internationale Comité van het Rode Kruis

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

10:00 - 23:59

Werkbezoek

Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU

naar deze agenda

Tallinn
Besloten vergadering icoonBesloten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

10:00 - 10:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

10:15 - 11:45

Technische briefing

Introductie ministerie IenM (verplaatst naar 5 oktober)

naar deze agenda

Verplaatst icoonverplaatst naar 05-10-2017

Europese Zaken 

11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Openbaar

Binnenlandse Zaken 

11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

11:45 - 12:45

Gesprek

Advies Onderwijsraad over ‘De veranderende rol van gemeenten op onderwijsterrein’

naar deze agenda

Klompezaal
Openbaar

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017) 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) (34739)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017) 

12:00 - 12:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34745)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om een brief over de dreigende behandelstop voor ggz-patiënten in Zeeland vóór de procedurevergadering van 13 september a.s. te ontvangen

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

13:00 - 15:30

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Duurzame Defensie Strategie

naar deze agenda

Suze Groenewegzaal
Openbaar

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

13:30 - 13:45

Petitie

Aanbieding position paper door de vakbonden inzake luchtvaart

naar deze agenda

Petitie Statenpassage
Openbaar

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) (34740)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 

14:00 - 18:00

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Selectiviteitsbeleid Schiphol en de rol van regionale luchthavens

naar deze agenda

Thorbeckezaal
Openbaar

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Reactie motie Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen ECB-beleid dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

14:00 - 14:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) (34746)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

14:00 - 14:00

Inbreng schriftelijk overleg

Eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Koninkrijksrelaties 

16:00 - 17:00

Bijzondere procedure

Raad voor de rechtshandhaving

naar deze agenda

Aletta Jacobszaal
Openbaar

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst 

16:00 - 16:00

Inbreng feitelijke vragen

Inbreng aanvullende feitelijke vragen over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, mede milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen (Kamerstuk 32757-143)

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Bouwbegeleidingscommissie 

17:00 - 18:00

Vergadering

Voortzetting presentatie Structuurontwerp Renovatie Binnenhof

naar deze agenda

Wttewaall van Stoetwegenzaal
Besloten vergadering icoonBesloten

Financiën 

17:00 - 17:00

Schriftelijk commentaar gericht

Verzoek om schriftelijk commentaar op het evaluatierapport over de 30%-regeling

naar deze agenda


Openbaar

Defensie 

17:00 - 17:00

E-mailprocedure

Emailprocedure verzoek lid Van den Bosch AO MINUSMA

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

8 september 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie 

00:01 - 17:00

Werkbezoek

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-committee on Integration of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

naar deze agenda

Lissabon
Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

00:01 - 23:59

Werkbezoek

Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU

naar deze agenda

Tallinn
Besloten vergadering icoonBesloten

Defensie 

09:00 - 18:00

Werkbezoek

Commando Diensten Centra (CDC) – Nederlandse Defensie Academie (NLDA)

naar deze agenda

-
Openbaar

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

09:30 - 15:00

Werkbezoek

Werkbezoek aan VSNU

naar deze agenda

VSNU
Openbaar

Buitenlandse Zaken 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

Emailprocedure voorstel omzetten AO AVVN 12-9 in schriftelijk overleg

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

Buitenlandse Zaken 

12:00 - 12:00

E-mailprocedure

emailprocedure Petitie aanbieding Surinaamse organisatie op dinsdag 12-9

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

vaste commissie voor Economische Zaken 

17:00 - 17:00

E-mailprocedure

Verzoek van het lid Dik-Faber het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 14 september 2017 uit te stellen en opnieuw in te plannen zodra de aangekondigde informatie over de voortgang van het Actieprogramma en over het verkrijgen van een nieuwe derogatie beschikbaar is. Tevens is het verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over de Kringloopwijzer

naar deze agenda


Besloten vergadering icoonBesloten

9 september 2017

Buitenlandse Zaken 

00:01 - 14:00

Werkbezoek

Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU

naar deze agenda

Tallinn
Besloten vergadering icoonBesloten