Commissievergaderingen

Maandag 4 september

14:00 - 17:00

Defensie

Masterclass artikel 100 (militaire uitzendingen)

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)

Dinsdag 5 september

09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit

Werkbezoek
Bosnia and Herzegovina  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit

Werkbezoek
Bosnia and Herzegovina  (besloten)
12:00 - 12:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Informele Transportraad 19 - 21 september 2017

Inbreng schriftelijk overleg
13:30 - 13:45

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

LGBT Asylum Support petitie '#NietGayGenoeg'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
13:30 - 13:45

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Aanbieding rapport Meerwaarde natuurgras

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage
15:45 - 16:15

Buitenlandse Zaken

Delegatieoverleg IPC GBVB Tallinn (alleen voor delegatieleden)

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
16:00 - 17:30

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Scheepsverontreiniging

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:00 - 16:00

vaste commissie voor Economische Zaken

Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens het CDA, D66 en CU, om naar aanleiding van de brief over het onderzoek naar fipronil in eieren een schriftelijk overleg te voeren met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Economische Zaken op 11 september 2017 om 14.00 uur

E-mailprocedure
16:15 - 17:00

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:30 - 19:00

Financiën

Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies COM (2017) 335

Algemeen overleg
Troelstrazaal
16:30 - 18:30

Defensie

Informele EU-Defensieraad d.d. 6-7 september 2017

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
17:00 - 18:00

Bouwbegeleidingscommissie

Presentatie Structuurontwerp Renovatie Binnenhof

Gesprek
Bezuidenhoutseweg 67Suze Groenewegzaal  (besloten)
19:00 - 21:00

Buitenlandse Zaken

EU Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Woensdag 6 september

00:01 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit

Werkbezoek
Bosnia and Herzegovina  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding mission

Werkbezoek
Dublin  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding mission

Werkbezoek
Dublin  (besloten)
10:00 - 12:00

Koninkrijksrelaties

Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties - Wordt uitgesteld! -

Algemeen overleg
10:00 - 12:00

Financiën

Discussienota over het verdiepen van de economische en monetaire unie (EMU) (verplaatst naar 13.30 - 15.30 uur)

Technische briefing
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstel inzake het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:15 - 11:15

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal
13:00 - 13:30

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:30 - 14:30

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) over de handhaafbaarheid van wet- en regelgeving ten aanzien van biobrandstoffen

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:30 - 15:30

Financiën

Discussienota over het verdiepen van de economische en monetaire unie (EMU)

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
14:00 - 14:00

Financiën

Motie Omtzigt over opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 16:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Informele RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 14:00

Financiën

ACM Boetebesluit

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 16:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Single European Sky (SES)

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
16:00 - 17:30

vaste commissie voor Economische Zaken

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:00 - 18:00

Buitenlandse Zaken

Suriname verplaatst naar 13 sept

Algemeen overleg
18:00 - 19:00

Buitenlandse Zaken

Venezuela

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
19:00 - 21:30

Buitenlandse Zaken

Venezuela UITGESTELD TOT NADER TE BEPALEN DATUM ivm NOODSITUATIE St. MAARTEN.

Algemeen overleg

Donderdag 7 september

00:01 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding mission

Werkbezoek
Dublin  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-committee on Integration of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Werkbezoek
Lissabon  (besloten)
09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-committee on Integration of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Werkbezoek
Lissabon  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Monitoring Committee

Vergadering
Parijs  (besloten)
10:00 - 12:00

Koninkrijksrelaties

Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
10:00 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU

Werkbezoek
Tallinn  (besloten)
10:00 - 11:00

Buitenlandse Zaken

Yves D’accord, directeur van het Internationale Comité van het Rode Kruis

Gesprek
Suze Groenewegzaal
10:00 - 23:59

Buitenlandse Zaken

Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU

Werkbezoek
Tallinn  (besloten)
10:00 - 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:15 - 11:45

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Introductie ministerie IenM (verplaatst naar 5 oktober)

Technische briefing
11:30 - 12:30

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:45 - 12:45

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Onderwijsraad over ‘De veranderende rol van gemeenten op onderwijsterrein’

Gesprek
Klompezaal
12:00 - 12:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) (34739)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 12:00

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (34745)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om een brief over de dreigende behandelstop voor ggz-patiënten in Zeeland vóór de procedurevergadering van 13 september a.s. te ontvangen

E-mailprocedure
13:00 - 15:30

Defensie

Duurzame Defensie Strategie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
13:30 - 13:45

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Aanbieding position paper door de vakbonden inzake luchtvaart

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
14:00 - 14:00

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) (34740)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 18:00

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Selectiviteitsbeleid Schiphol en de rol van regionale luchthavens

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
14:00 - 14:00

Financiën

Reactie motie Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen ECB-beleid dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 14:00

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) (34746)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 14:00

Financiën

Eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00

Koninkrijksrelaties

Raad voor de rechtshandhaving

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal
16:00 - 16:00

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Inbreng aanvullende feitelijke vragen over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, mede milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen (Kamerstuk 32757-143)

Inbreng feitelijke vragen
17:00 - 18:00

Bouwbegeleidingscommissie

Voortzetting presentatie Structuurontwerp Renovatie Binnenhof

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
17:00 - 17:00

Financiën

Verzoek om schriftelijk commentaar op het evaluatierapport over de 30%-regeling

Schriftelijk commentaar gericht
17:00 - 17:00

Defensie

Emailprocedure verzoek lid Van den Bosch AO MINUSMA

E-mailprocedure

Vrijdag 8 september

00:01 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-committee on Integration of the Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Werkbezoek
Lissabon  (besloten)
00:01 - 23:59

Buitenlandse Zaken

Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU

Werkbezoek
Tallinn  (besloten)
09:00 - 18:00

Defensie

Commando Diensten Centra (CDC) – Nederlandse Defensie Academie (NLDA)

Werkbezoek
-
09:30 - 15:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Werkbezoek aan VSNU

Werkbezoek
VSNU
12:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Emailprocedure voorstel omzetten AO AVVN 12-9 in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
12:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

emailprocedure Petitie aanbieding Surinaamse organisatie op dinsdag 12-9

E-mailprocedure
17:00 - 17:00

vaste commissie voor Economische Zaken

Verzoek van het lid Dik-Faber het algemeen overleg Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 14 september 2017 uit te stellen en opnieuw in te plannen zodra de aangekondigde informatie over de voortgang van het Actieprogramma en over het verkrijgen van een nieuwe derogatie beschikbaar is. Tevens is het verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over de Kringloopwijzer

E-mailprocedure

Zaterdag 9 september

00:01 - 14:00

Buitenlandse Zaken

Interparlementaire conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU

Werkbezoek
Tallinn  (besloten)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen