Maandag 31 mei

09:00 - 23:59 uur

Europese Zaken

LXV Plenaire COSAC-Conferentie (via videoverbinding)

Werkbezoek
(via videoverbinding)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
10:00 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering en integratie (verplaatst naar 28 juni 2021)

Commissiedebat
10:30 - 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

ABDTOPConsult over verkenningen in het kader van de stikstofproblematiek (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Vierde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2020-2 en rapportage ADR

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek omzetten commissiedebat JBZ raad (Asiel&Migratie) in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)
13:00 - 14:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) - verkeersveiligheid (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer
14:00 - 17:00 uur

Defensie

Technische briefing Personeel (waaronder veiligheid) (via videoverbinding)

Technische briefing
VolgtRommekamer  (besloten)
tot 14:00 uur

Defensie

EMAILPROCEDURE - verzoek van het lid Belhaj om een commissiedebat op woensdag 2 juni van 10.00-12.00 uur over de Afghaanse tolken

E-mailprocedure
(besloten)
14:00 - 17:00 uur

Buitenlandse Zaken

Initiatiefnota “Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven”

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Initiatiefnota van het lid Van der Laan over ouderen met een verstandelijke beperking

Notaoverleg
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging Subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:30 - 18:30 uur

Europese Zaken

LXV Plenaire COSAC-Conferentie (via videoverbinding)

Werkbezoek
(via videoverbinding)  (besloten)
14:30 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Kennismaking en introductie Justitie en Veiligheid

Gesprek
16:00 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie SZW - Uitvoering en afrekening van de NOW door het UWV

Technische briefing
Tilanuskamer

Periode

tot Toepassen
Filters wissen