Donderdag 26 maart

09:00 - 10:00

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Vergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd
09:30 - 11:30

Buitenlandse Zaken

NAVO omgezet in een schriftelijk overleg

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 10:00

Defensie

Verzoek van het lid Karabulut om schriftelijk overleg naar aanleiding van nadere brief transparantie burgerslachtoffers.

E-mailprocedure
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht ‘ruzie met de universiteit over een briljant idee’

Inbreng schriftelijk overleg
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven van ministers OCW inzake corona-maatregelen m.b.t. examens vo, mbo en eindtoets bao

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGZ (omgezet in een schriftelijk overleg; inbrengdatum 26 maart 2020)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Kinderdwangarbeid (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00

Binnenlandse Zaken

Technische briefing over de Zuidplaspolder door ambtenaren van het ministerie BZK en provincie Zuid-Holland (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
10:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ZZP (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
10:00 - 14:00

Infrastructuur en Waterstaat

Luchtvaart (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00

Binnenlandse Zaken

Technische briefing over de Zuidplaspolder door ambtenaren van het ministerie BZK en provincie Zuid-Holland

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
11:30 - 12:30

Europese Zaken

Procedurevergadering (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd
13:30 - 15:30

Binnenlandse Zaken

Desinformatie en digitale inmenging (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1) (35402)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten (TK 35395)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00

Justitie en Veiligheid

Ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) (33996-76)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGZ (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGZ

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:30

Defensie

Burgerslachtoffers Hawija (tot nader order uitgesteld nav maatregelen coronavirus)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
tot 15:00

Koninkrijksrelaties

Verzoek van de leden Bosman (VVD) en Kuiken (PvdA) om feitelijke vragen te stellen over de brief “effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk” van 25 maart 2020

E-mailprocedure
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Financieel-economische criminaliteit (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
15:00 - 19:00

Infrastructuur en Waterstaat

Spoorordening (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
15:30 - 16:30

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Gesprek (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Gesprek
Geannuleerd
16:15 - 17:15

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Algemene Rekenkamer - Onderzoek naar resultaten prijsonderhandelingen geneesmiddelen (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
tot 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om op korte termijn een schriftelijk overleg te houden over de brief Beschikbaarheid geneesmiddelen en Covid-19

E-mailprocedure
17:00 - 20:00

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Vergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Vergadering
Geannuleerd
17:30 - 18:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorginstituut Nederland - Onderzoeksmethodiek en wijze van besluitvorming (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen