Dinsdag 24 mei

08:30 - 10:30 uur

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal  (besloten)
09:00 - 09:30 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Werkbezoek Egypte/Rwanda

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Spoed-commissiedebat inzake brief min. Dijkgraaf (Kamerstuk 31288-961) over Kennisveiligheid en de actuele berichtgeving ‘Tientallen Chinese militairen actief op Nederlandse universiteiten

E-mailprocedure
(besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Verzoek tot toevoeging spreker aan rondetafelgesprek 30 mei

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
13:00 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overleg rapporteurs en staf VWS

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:30 - 13:45 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:45 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Aanbieding onderzoek 'MKB Booster – stimulering van productie-innovatie in het MKB' door Koninklijke Metaalunie

Petitie
Petitie Statenpassage
tot 14:00 uur

Financiën

Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
14:00 - 15:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gesprek commissievoorzitter VWS met mevrouw Jana Bittó Cigániková, Lid van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en voorzitter van het Comité voor Volksgezondheid en de heer Tomáš Lehotský, lid van de commissie gezondheid van het parlement

Gesprek
(besloten)
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bevindingen en verkenning toekomstbestendigheid Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) (TK 29282-461)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 16:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Toevoegen genodigde aan blok 2 RTG luchtkwaliteit 2 juni a.s.

E-mailprocedure
(besloten)
16:15 - 17:15 uur

Justitie en Veiligheid

EU-richtlijnvoorstel bestrijding geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:30 - 20:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

Commissiedebat
Thorbeckezaal
16:30 - 17:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzame mobiliteit

Technische briefing
Klompézaal
16:30 - 17:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Resultaten Verantwoordingsonderzoek 2021 bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Nationaal Groeifonds door de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:30 - 18:00 uur

Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering (wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum)

Vergadering
(besloten)
16:30 - 18:30 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken d.d. 30 mei 2022 ((wordt verplaatst naar 23 mei)

Commissiedebat
17:00 - 18:30 uur

Commissie voor de Werkwijze

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
17:30 - 18:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Algemene Rekenkamer - Verantwoordingsonderzoek over het jaarverslag SZW 2021 - LET OP: tijdstip gewijzigd

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
17:30 - 18:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over advies 'Natuurinclusief Nederland' - geannuleerd

Technische briefing
Geannuleerd
17:45 - 18:15 uur

Financiën

Extra procedurevergadering Financiën (i.v.m. het voornemen van het kabinet tot deelname aan een aandelenemissie Air France - KLM)

Procedurevergadering
Troelstrazaal
18:15 - 19:45 uur

Financiën

Technische briefing over de CPB Policy Brief over Ongelijkheid en herverdeling

Technische briefing
Klompézaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen