Woensdag 3 februari

09:30 - 09:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stichting Geboortebeweging en Platform Noodalarmgeboortezorg.nl - 'Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns geboortezorg'

Petitie
Tilanuskamer
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsmigratie

Algemeen overleg
Oude zaal
10:00 - 14:00 uur

Financiën

Staatsdeelnemingen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 16:30 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Honouring of Obligations and Commitments meeting to be held by videoconference

Vergadering
10:00 - 13:00 uur

Defensie

Materieel Defensie

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stand van zaken Einstein Telescoop

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Politie (is omgezet in schriftelijk overleg op 4 februari 2021)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
10:15 - 12:15 uur

Defensie

Europees Defensiefonds (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
12:30 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

de heer Van Wissen inzake impact demografische ontwikkelingen op buitenlandse beleid (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer
12:45 - 13:45 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering commissie LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Troelstrazaal
13:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (verplaatst naar 10 februari 2021)

Notaoverleg
13:00 - 13:30 uur

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Vondelingkamer
13:00 - 13:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Oude zaal
tot 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Agema (PVV) om een vaccinatieschema te ontvangen

E-mailprocedure
14:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering(swet)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:30 uur

Justitie en Veiligheid

Politie

Notaoverleg
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Financiën

Vijfde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Aanmelden als hamerstuk inzake Kamerstuk 35689

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35680)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Stand van zaken voorbereiding Tweede Kamerverkiezing (35165-30)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Criminaliteitsbestrijding (verplaatst naar 26 mei 2021)

Algemeen overleg
14:30 - 15:30 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
14:30 - 16:30 uur

Buitenlandse Zaken

Impact van technologische ontwikkeling op het buitenlands beleid (via videoverbinding)

Rondetafelgesprek
Tilanuskamer
15:00 - 16:00 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Parliamentary Transatlantic Forum (on-line)

Vergadering
15:30 - 16:30 uur

Financiën

Besloten technische briefing met de Algemene Rekenkamer over het rapport van de verschillende Europese rekenkamers over voorbereiding op resolutie van middelgrote en kleine banken.

Technische briefing
Vondelingkamer  (besloten)
17:00 - 18:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen