Donderdag 14 januari

09:30 - 14:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer - is tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus -verplaatst naar 2 februari 2021

Notaoverleg
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Bescherming persoonsgegevens (verplaatst naar 10 februari)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
10:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen, Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg

Notaoverleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SER- Platformeconomie (digitaal)

Gesprek
Vondelingkamer
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Informele OJCS-raad (Onderwijs donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2021) (verplaatst naar 19 januari)

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 14:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer - vangt half uur eerder aan maar is op 15/12 tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus - verplaatst naar 2 februari 2021

Notaoverleg
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Incidentele suppletoire begroting EZK 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Verzamelwet IenW 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:30 - 13:15 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
13:30 - 15:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen (verplaatst naar 19 januari)

Rondetafelgesprek
13:30 - 14:15 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tilanuskamer
13:45 - 14:45 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
14:00 - 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

Woningwet (verplaatst naar 28 januari 2021 n.a.v. maatregelen coronavirus)

Wetgevingsoverleg
14:00 - 15:00 uur

Justitie en Veiligheid

Gesprek met de EP-rapporteurs Tineke Strik en Fabienne Keller over de Terugkeerrichtlijn en Procedureverordening (videoverbinding)

Gesprek
Rommekamer  (besloten)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgang (Ont)Regel de Zorg (TK 29515-452)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stand van zaken over de vorming van een personele unie tussen de Stichting voorbereiding Pallas-reactor en de Stichting Nuclear Research and Consultancy Group (TK 33626-13)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (35570-B-13)

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

E-mailprocedure i.v.m. verlenging lockdown en eventueel omzetten activiteiten

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (29453-524)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (33358-32)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Planning RTG Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen

E-mailprocedure
14:30 - 15:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

CW-toets Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (35613) (digitaal) (geannuleerd)

Technische briefing
Geannuleerd
15:00 - 16:00 uur

Contactgroep Verenigd Koninkrijk

Gesprek met ambassadeur Roper van het Verenigd Koninkrijk

Gesprek
Tilanuskamer  (besloten)
15:00 - 17:00 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - NATO Orientation Programme (on-line)

Vergadering
On-line  (besloten)
16:00 - 17:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen, blok 3 (verplaatst naar 19 januari)

Gesprek
16:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

EU DG Employment (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer
16:00 - 17:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vertrouwelijk gesprek met de inspecteur-generaal van de NVWA en de secretaris-generaal van het ministerie van LNV (wordt uitgesteld tot na 19 januari 2021)

Gesprek
tot 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Omzetten het AO algemene deel van de informele JBZ-raad d.d. 28 en 29 januari 2021 in een SO

E-mailprocedure
17:15 - 18:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Troelstrazaal
19:00 - 23:00 uur

Binnenlandse Zaken

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Periode

tot Toepassen