Woensdag 28 oktober

10:00 - 13:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Nationaal Groeifonds

Rondetafelgesprek
Oude zaal
10:00 - 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

OVV-rapport containerramp MSC Zoe

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Desinformatie en digitale inmenging

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 10:30 uur

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
K4
10:00 - 11:00 uur

Justitie en Veiligheid

Algemene Rekenkamer - cybersecurity (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
10:00 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
tot 10:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van de leden Bergkamp, Diertens en Raemakers (allen D66) om een reactie van de minister voor Medische Zorg te vragen op de onduidelijkheid over beleid mondkapjes, alsmede verzoek om bemiddeling door de minister

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16 Wetenschapsbeleid

Inbreng feitelijke vragen
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zbo evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Inbreng schriftelijk overleg
11:00 - 11:30 uur

Buitenlandse Zaken

heer Nollkaemper inzake volkenrechtelijke advisering (GEANNULEERD)

Gesprek
Geannuleerd
11:00 - 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - rapport 'Voorbereiden op digitale ontwrichting' (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer
tot 12:00 uur

Defensie

Defensievisie 2035

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek om fysiek gesprek met de korpschef op donderdag 29 oktober om 14.00 uur

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van lid Kröger (GL) om het algemeen overleg Vuurwerk op donderdagmiddag 29 oktober 2020 van 15.00 - 18.00 uur om te zetten in een notaoverleg en de duur van het overleg met een half uur te verlengen

E-mailprocedure
13:00 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Slachtoffers

Notaoverleg
Troelstrazaal
13:00 - 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gezondheidsraad over “Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden” (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer
13:00 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Slachtofferbeleid (is omgezet naar notaoverleg op 28 oktober 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd
13:30 - 14:30 uur

Binnenlandse Zaken

Raad voor het openbaar bestuur

Gesprek
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) (TK 25424-552 en 554)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 18:00 uur

Financiën

Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorhang Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (TK 35124-18)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Concept Regeling ambulancezorgvoorzieningen (TK 35471-35)

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 18:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Contouren toekomstig mestbeleid - geannuleerd vanwege aangescherpte coronamaatregelen

Rondetafelgesprek
Geannuleerd
14:30 - 15:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Gesprek rapporteur Ziengs over de voortgangsrapportage van het grote project PHS

Vergadering
16:00 - 19:00 uur

Binnenlandse Zaken

Omgevingswet (Het algemeen overleg Omgevingswet zal worden omgezet in een notaoverleg Omgevingswet d.d. 25 november 2020)

Algemeen overleg
16:30 - 19:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Periode

tot Toepassen