Commissievergaderingen

Dinsdag 20 oktober 2020

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van de leden Paternotte (D66) en Kröger (GL) om in de week na het herfstreces een schriftelijk overleg te voeren over COVID-19 en internationaal personenverkeer

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure: Voorstel van het lid Beckerman om de ministers van EZK en BZK te vragen om een spoedige reactie op het nieuwsbericht 'Groningen en Den Haag sluiten miljardenakkoorden voor bevingsgebied'

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uit te nodigen sprekers RTG Ketenimpact Oeigoerse dwangarbeid d.d. 25 november 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Bergkamp om een reactie op het bericht dat de ouderenzorg vastloopt

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van de leden Koerhuis (VVD), Terpstra (CDA) en Beckerman (SP) om de minister BZK een reactie te vragen vóór het VAO Klimaatakkoord Gebouwde omgeving op het artikel https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/15/ineens-was-er-een-brief-voorlopig-gaat-uw-wijk-toch-niet-van-het-gas-af-a4016235

E-mailprocedure
(besloten)
Naar boven