Commissievergaderingen

Woensdag 27 mei 2020

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Veteranenombudsman (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of the Monitoring Committee to be held by videoconference

Vergadering
via Zoom (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisagendathema EU-OS

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Transportraad d.d. 4 juni 2020 (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van VWS 2019 (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport ‘Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht’ (2020Z07509)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Transportraad d.d. 4 juni 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 (31015-192)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Notaoverleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

kabinetsreactie eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en in inzake humanitaire interventie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Brandweer (omgezet in een schriftelijk overleg over nationale veiligheid op 15 april 2020)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Tussenrapportage Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
Naar boven