Dinsdag 19 mei

10:00 - 12:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development to be held by videoconference

Vergadering
by videoconference  (besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek brief minister inzake beleidsregel i.v.m. experiment t.b.v. onderzoek naar een andere dag- en weekindeling in het kader van de noodmaatregelen voor het lerarentekort in het primair onderwijs G5

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het bericht ‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’

Inbreng schriftelijk overleg
11:00 - 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten) TK-35443 (omzetting naar plenair debat op woensdag 20 mei 2020)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel voorbereidingsgroep biobrandstoffen inzake factsheet

E-mailprocedure
tot 13:00 uur

Financiën

Voorstel voor spreektijden bij het Verantwoordingsdebat op 27 mei 2020

E-mailprocedure
tot 13:00 uur

Financiën

Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) om feitelijke vragen te stellen over het ADR-rapport Toeslaggerelateerde CAF-zaken

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19) (Kamerstuk 35449)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI) (TK 34682-48)

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) (TK 35409)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
tot 15:00 uur

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek om AO Westelijke Balkan dd 9 juni 2020 te annuleren (svp reageren vóór dinsdag 19 mei 15.00 uur)

E-mailprocedure
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om wetsvoorstel Wvggz/Wzd alvast in behandeling te nemen

E-mailprocedure
16:15 - 18:15 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid (geannuleerd wegens coronamaatregelen)

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Mobiliteitskeuzes

Vergadering
16:30 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Technische briefing door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
16:30 - 17:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (verplaatst naar 18 mei 2020)

Procedurevergadering
16:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd
16:30 - 19:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad 25 en 26 mei - Raad vindt geen doorgang

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 17:00 uur

Financiën

Onderzoeksrapport ‘Toeslaggerelateerde CAF-zaken’ van de Auditdienst Rijk (ADR)

Inbreng feitelijke vragen

Periode

tot Toepassen