Commissievergaderingen

Maandag 11 mei 2020

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 09:00 uur

Voorstel van het lid Kröger inzake grote hoeveelheid documenten over granuliet

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Ouderenzorg en corona

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:45 - 12:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Herzien voorstel datum notaoverleg Mijnbouw/Groningen

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Data notaoverleg Mijnbouw/Groningen en notaoverleg Klimaat en energie

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel inbrengdatum voor het verslag inzake de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 (Kamerstuk 35449)

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:30 - 18:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC) (35451)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Videoconferentie van de EU Landbouw- en Visserijministers op 13 mei 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om brief minister BVOM inzake uitvoering motie om vóór 11 mei a.s. protocollen op te stellen hoe te handelen bij COVID-19-besmetting op school

E-mailprocedure
(besloten)
Naar boven