Commissievergaderingen

Dinsdag 21 april 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2020 (geannuleerd door de Parliamentary Assembly of the Council of Europe ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Straatsburg (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Committee on the Civil Dimension of Security (CDS) Visit (tbc)

Werkbezoek
Geannuleerd Beijing and Shanghai, China (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Defence and Security Committee (DSC) Visit (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Washington, D.C. and San Diego, VS

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om reactie minister van SZW over het bericht 'Zieke werknemers kunnen nu niet re-integreren en zijn daardoor straks flink de klos’

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (tijdstip is gewijzigd)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Luchtvaart

Inbreng schriftelijk overleg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Corona-app

Technische briefing
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 18:00 uur

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorstel om plenair debat inzake Europese Raad morgenochtend 22 april in te plannen (svp vóór 14.00 uur vandaag reageren)

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35438)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel van het lid Lacin (SP) om SO Duurzaam vervoer uit te stellen tot 6 mei a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - virtuele delegatievergadering

Delegatievergadering
Videoplatform Pexip (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inplannen van het nota/algemeen overleg Arbeidsmigratie op maandag 25 mei 2020 van 12.00 tot 18.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Regionale Toetsingscommissie Euthanasie - Jaarverslag 2019 (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Gesprek
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 21:00 uur

Wetenschapsbeleid (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Verzamel AO Ontwikkelingssamenwerking (omgezet in schriftelijk overleg n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering (geannuleerd nav maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd
Naar boven