Woensdag 25 maart

09:15 - 10:15 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Vergadering
Geannuleerd
10:00 - 11:00 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Boa's (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
10:00 - 12:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
tot 10:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek schriftelijk overleg over Corona maatregelen asielketen

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Sponsorconvenant 2020-2022

Inbreng schriftelijk overleg
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven van ministers OCW inzake corona-maatregelen m.b.t. examens vo, mbo en eindtoets bao (verplaatst naar 26 maart)

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
10:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Kiesrecht (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering - geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus

Procedurevergadering
Geannuleerd
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[E-MAILPROCEDURE] verzoek van het lid Diertens (D66) SO Noodplan ggz

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van het lid Futselaar (SP) om de minister van LNV te vragen videoconferenties met de EU Landbouwministers voortaan eerder aan te kondigen en tevens te vragen uiterlijk 1 april 2020 het verslag van de Raad van woensdag 25 maart aan de Kamer te sturen

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

NAVO

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Openbaar vervoer en taxi (verplaatst naar 8 april)

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 13:00 uur

Defensie

Luchtruimherziening (Defensie-aspecten) (tot nader order uitgesteld nav maatregelen coronavirus)

Technische briefing
12:15 - 12:45 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep Mestbeleid (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Vergadering
13:00 - 17:00 uur

Financiën

Stopzetten kinderopvangtoeslag (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:00 - 13:30 uur

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd
13:30 - 17:30 uur

Financiën

Gecombineerd wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake Noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toezegging over eigen betalingen bij de zwangerschap en bevalling (32279-194) (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datalek Donorregister (32761-160)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitvoering van de motie van het lid Raemakers c.s. over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een expertise- en voorlichtingscentrum (34170-17)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verzoek inzake testament opstellen moet nu ook via skype kunnen

E-mailprocedure
14:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Openbaar vervoer en taxi (omgezet in een schriftelijk overleg op 25 maart te 12.00 uur)

Algemeen overleg
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
tot 15:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Visumcode (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
16:00 - 19:00 uur

Binnenlandse Zaken

Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg

Periode

tot Toepassen