Commissievergaderingen

Woensdag 18 maart 2020

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 09:15 - 10:15 uur

Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Gesprek Cft/CAft (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050 (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Gesprek met de AIV over het Werkprogramma UITGESTELD

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Technische briefing
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Mijnbouw/Groningen (is omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 12:45 uur

Evaluatie Erfgoed (verplaatst naar 22 april)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Extra-procedurevergadering (geannuleerd i.v.m. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Anticiperend handhaven op Schiphol (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Delegatie Mexicaans parlement geannuleerd

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Kenniscentrum Vilans - Aanbieding van en technische briefing over het onderzoeksrapport ‘kostenvergelijking langdurige zorg Nederland/Denemarken/Zweden’ (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Eindevaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Omzetting algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en algemeen overleg Klimaat en energie in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Lunchgesprek met delegatie Mexicaans parlement geannuleerd

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (is verplaatst naar 25 maart 2020)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor het welzijn van proefdieren (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Vervanging onderzeebootcapaciteit (tot nader order uitgesteld nav maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Achterlating van minderjarigen in het buitenland (verplaatst naar 23 april)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beantwoording van Kamervragen van leden van de fracties van VVD, CDA en PvdA over het korten op Wajong-uitkeringen bij het krijgen van een eindejaarsuitkering

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (35401)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor het welzijn van proefdieren (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Advies Raad van State inzake omvorming ProRail tot een zbo (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Technische briefing
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Kennisbijeenkomst over Werkprogramma Europese Commissie 2020 (GEANNULEERD WEGENS CORONAVIRUS)

Vergadering
Geannuleerd Rooksalon en Koffiekamer (besloten)
Naar boven