Woensdag 13 november

09:00 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee)

Vergadering
Parijs  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARK - Onderzoek ouderenregelingen

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Telecomraad (formeel) 2 en 3 december 2019

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:30 - 12:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Kosten en baten vervoersmodaliteiten

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
11:00 - 13:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (voortzetting WGO)

Wetgevingsoverleg
Klompezaal
tot 12:00 uur

Defensie

Vergelijkend onderzoek naar de verhouding tussen intern Defensieonderzoek en strafrechtelijk onderzoek

Inbreng feitelijke vragen
12:15 - 13:15 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijkverpleging (tweede termijn; voortzetting van het AO van 11 september 2019)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
12:30 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Delegatiebijeenkomst werkbezoek Parijs 5 t/m 7 januari 2020

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
tot 12:45 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) een feitelijke vragenronde te houden over de Kamerbrief ‘Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek’ voorafgaand aan het plenaire debat op 14 november 2019

E-mailprocedure
13:00 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Briefing rapporteurs begroting SZW 2020

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

COP25 in Madrid

Delegatievergadering
Rommekamer  (besloten)
13:00 - 13:30 uur

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
13:00 - 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Implementatie van het Klimaatakkoord (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

IGJ

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 18 november 2019 - algemeen overleg is omgezet in een schriftelijk overleg op 12 november 2019

Algemeen overleg
Geannuleerd
15:00 - 17:15 uur

Binnenlandse Zaken

Integriteit in het openbaar bestuur

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
tot 15:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

Inbreng feitelijke vragen
15:30 - 17:30 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019 (verplaatst naar 14 november ivm plenaire agenda)

Algemeen overleg
17:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)

Periode

tot Toepassen