Commissievergaderingen

Woensdag 16 oktober 2019

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 141th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Belgrado, Servië (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Rechts-extremisme

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Besloten overleg over dossier in het funderend onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Technische briefing
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Besloten overleg over dossier in het funderend onderwijs (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 24 oktober 2019

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Aanwijzing Cornelius Haga Lyceum

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

IMF (Omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering - verplaatst naar 30 oktober 2019

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst met Armenië

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:45 - 15:00 uur

Stikstofproblematiek

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Dienst Uitvoering Onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Techniekpact (verplaatst naar 17 oktober 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Gesprek leerlingen Minor Koninkrijksrelaties Haagse Hogeschool

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 - 35300-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (geannuleerd)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

PBL - Conceptadviezen CO2-reducerende opties (verplaatst naar 7 november 2019)

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Vaststellen datum rondetafelgesprek UN Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

WZJW tussenrapportage programma voor mensen met meervoudig en verstandelijke beperkingen (ZEVMB)

Gesprek
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 19:00 uur

Verzoek van heet lid Ouwehand (PvdD) het kabinet om informatie te vragen over de resultaten van het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2018 heeft verricht naar hoe groot de latente ruimte was binnen de afgegeven vergunningen onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

E-mailprocedure
(besloten)
Naar boven