Donderdag 12 september

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit to Podgorica

Werkbezoek
Montenegro  (besloten)
00:01 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) and Sub-Committee on Technology Trends and Security (STCTTS) tbc

Werkbezoek
Canada  (besloten)
09:00 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Werkbezoek
Paris  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eigen bijdragen in de zorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natuur

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep Veranderende arbeidsmarkt

Vergadering
Geannuleerd
10:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Groningen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:15 - 11:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:15 - 12:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport 'De impact van grootschalige onderzoeksinfrastructuren' van Rathenau Instituut (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd
12:30 - 13:15 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
12:30 - 13:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ambtelijke technische briefing over groepsgrootte en de leerling-leraarratio in het primair onderwijs in 2018 (GEANNULEERD)

Technische briefing
Geannuleerd
13:15 - 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 14:15 uur

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Bespreking van de conceptverslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
13:45 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

"Verander de Participatiewet"

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018 (TK 30985-34)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Participatiewet/Breed offensief

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (34541)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Rechtspraak (verplaatst naar 26 september 2019)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota van het lid Middendorp: Menselijke grip op algoritmen (35212)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Financiën

Rapport Algemene Rekenkamer "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst"

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Leefomgeving

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 VWS-begroting - 32772-35

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ - 35270

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg over het kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel (34430-10) en het eindrapport (34430-09)

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
14:30 - 15:30 uur

Buitenlandse Zaken

Vice-premier van Libanon, H.E. Ghassan Hasbani geannuleerd

Gesprek
Geannuleerd
16:00 - 19:00 uur

Binnenlandse Zaken

Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg

Periode

tot Toepassen