Commissievergaderingen

Woensdag 3 juli 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Pre-electoral mission Ukraine

Werkbezoek
Kiev, Ukraine (besloten)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Constituerende vergadering tijdelijke commissie Digitale toekomst

Constituerende vergadering
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 09:15 - 10:15 uur

Gesprek met ambassadeur van Japan, over werkbezoek Japan (Oudkamer)

Delegatievergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mensenhandel en prostitutie

Algemeen overleg
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Demonstratie (wordt samengevoegd met de AO's Lokale democratie, Nieuw Beleidskader Gemeentelijke herindeling en Democratie op 27 juni 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Klimaat en energie

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Telecommunicatie (AO tot nader order uitgesteld; Nota Mobiele Communicatie 2019 wordt betrokken bij plenaire debat 5G)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 10:30 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter cie. VWS

Constituerende vergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (verplaatst naar 14.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

MIVD

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Voorstel om op korte termijn over te gaan tot het verlenen van opdrachten om ten laste van het onderzoeksbudget van uw commissie twee onderzoeken te verrichten. Deze onderzoeken betreffen resp. de landbouw en de SDG’s. Over deze onderwerpen heeft uw commissie zich in een eerder stadium al in beginsel positief uitgelaten. Indien uw commissie instemt met deze onderzoeken, kan hiertoe reeds in het komende zomerreces opdracht worden gegeven en zijn de resultaten daardoor eerder beschikbaar.

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering - tijd gewijzigd i.v.m. overlap plenair, verplaatst naar 13.00 uur

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering (direct aansluitend aan de voorafgaande procedurevergadering)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarrapportage 2019 van de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure te agenderen brieven voor AO vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juli 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[e-mailprocedure] Voorstel van het lid Leijten tot verlenging van het AO stopzetten kinderopvangtoeslag

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel tot uitstel algemeen overleg kernwapenbeleid tot na het zomerreces

E-mailprocedure
(besloten)

contactgroep Frankrijk

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

programma werkbezoek Frankrijk

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Eerstelijnszorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Klimaat en energie (uitgesteld tot spoedig na het zomerreces)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Voorstel tot omzetten algemeen overleg RBZ in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

IMG/IGK

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong - 35213

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

OVSE PA - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Tweede Kamer, Donkerkamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) (29383-327)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren)

Algemeen overleg
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Wijkverpleging (verplaatst naar 11 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Onder voorbehoud: Selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad Airport (toegevoegd aan het AO Luchtvaart op 11 september)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Functioneren Rijksdienst

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Independence Day receptie

Werkbezoek
Ambassade van de Verenigde Staten in Nederland, John Adams Park 1, Wassenaar (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 20:00 uur

Ontwerp-besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi (33628-60)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
Naar boven