Donderdag 16 mei

09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Honouring of Obligations and Commitments

Werkbezoek
Londen  (besloten)
09:00 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Vergadering
Parijs  (besloten)
10:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pleegzorg/Gezinshuizen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OJCS-raad van 22/23 mei (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jeugdhulp (verplaatst naar 13 juni 2019)

Algemeen overleg
10:15 - 13:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Streekomroepen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
10:30 - 11:30 uur

Binnenlandse Zaken

Benoemingscommissie CTIVD

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
11:30 - 12:30 uur

Defensie

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2018

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:30 - 12:30 uur

Defensie

Organisatie NLDA (geannuleerd door Organisatie NLDA)

Gesprek
Geannuleerd
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Ontwerpbesluit ter harmonisatie van milieuzones

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12:00 - 13:00 uur

Financiën

Voorbereidingsgroep Accountability Hack (verplaatst naar maandag 20 mei)

Vergadering
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76) (Kamerstuk 35190)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel Van Brenk (50PLUS) om voor 23 mei een reactie van de minister te ontvangen op het bericht ‘Kamer: geblunder bij CBR oplossen’

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Jaarbericht Agentschap Telecom 2018 (TK 24095, nr. 464)

Inbreng feitelijke vragen
12:30 - 13:15 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 16:00 uur

Binnenlandse Zaken

Digitale overheid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:15 - 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 16:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Streekomroepen (verplaatst naar 10.15 uur)

Algemeen overleg
14:00 - 16:15 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (TK 35153)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Financiën

Kabinetsreactie box 3 op basis van werkelijk rendement

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Financiën

23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Financiën

Fiscale moties- en toezeggingen

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 15:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Eurocommissaris Katainen (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijzigingswet meldkamers (35065) (nader verslag)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

Extra inbreng urgente feitelijke vragen over het Financieel Jaarverslag van het Rijk

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Vervolgonderzoek evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (TK 33147-7)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Duurzaam vervoer (verplaatst naar 11 juni)

Algemeen overleg
15:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Effecten luchtvaart op de natuur

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 17:10 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Private equity in de kinderopvang

Rondetafelgesprek
Klompezaal
15:00 - 16:00 uur

Financiën

Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal
15:30 - 16:30 uur

Defensie

Veteranenombudsman

Gesprek
Aletta Jacobszaal
tot 16:00 uur

Buitenlandse Zaken

Overeenkomst politieke dialoog en samenwerking EU en Cuba

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16:00 - 17:30 uur

Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
tot 16:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Meerderheidsverzoek van het lid De Groot, mede namens VVD, CDA, CU en SGP om het rondetafelgesprek over de realisatie van de LNV-visie te verplaatsen naar 13 juni 2019 (nu gepland op donderdag 6 juni)

E-mailprocedure
17:00 - 18:00 uur

Defensie

Young Officers Debating Association (YODA)

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
18:00 - 20:00 uur

Binnenlandse Zaken

Evaluatie Veilige Publieke Taak

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Periode

tot Toepassen