Donderdag 11 oktober

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

Vergadering
Straatsburg  (besloten)
09:15 - 09:45 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep PHS

Vergadering
10:00 - 12:00 uur

Europese Zaken

Transparantie (Het AO Transparantie vindt op 11 oktober geen doorgang)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 23:59 uur

Buitenlandse Zaken

Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid.

Werkbezoek
Parlement Wenen.  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gevolgen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor Nederland

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 14:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Spoor

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg (Verplaatst naar 31 oktober 2018)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00 uur

Justitie en Veiligheid

Voortgang modernisering Wetboek van Strafvordering

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
10:00 - 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

PBL en CPB - Analyses 'Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord'

Technische briefing
Thorbeckezaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dyslexie en dyscalculie

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng vergadering rapporteurs over OCW-begrotingsonderzoek

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
tot 10:45 uur

Financiën

[SPOED - E-MAILPROCEDURE] - voorstel van het lid Snels (GL) om heden een rondetafelgesprek te rorganiseren over het vestigingsklimaat

E-mailprocedure
11:00 - 12:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW-fractiemedewerkersbijeenkomst

Technische briefing
11:30 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

Delegatie commissie Buitenlandse Zaken en Defensie van Israëlisch parlement

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Informele Milieu- en Transportraad d.d. 29-30 oktober

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (35000-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:30 uur

Europese Zaken

[SPOED E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek openbaarmaking (delen van) voorbereiding Brexit presentatie (svp reageren voor vandaag 12.30 uur)

E-mailprocedure
13:00 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

commissaris-generaal UNRWA

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 17:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leraren

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen (TK 35011)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 16:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Marktwerking en mededinging (verplaatst naar 18 oktober 2018)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules) (Kamerstuk 34991)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (TK 35012)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nationaal Sportakkoord - 30234-185

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Aard, omvang en aanpak ondermijning (verplaatst naar 1 november 2018)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Geannuleerd
14:00 - 16:00 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 16 oktober 2018

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) (Kamerstuk 34992-(R2106))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) (TK 34986)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

Voorstel van wet van de leden Snels c.s. over beloningen van bestuurders van systeemrelevante banken

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 18:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 15:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 16:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rondetafelgesprek Toekomst Medialandschap in november 2018

E-mailprocedure
tot 16:00 uur

Defensie

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting omvorming 13e Gemechaniseerde Brigade

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 19:00 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 16:00 uur

Defensie

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2018

Inbreng feitelijke vragen
tot 16:00 uur

Defensie

Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2019

Inbreng feitelijke vragen
tot 16:00 uur

Defensie

Personeelsrapportage midden 2018

Inbreng feitelijke vragen
tot 16:00 uur

Defensie

Materieelprojectenoverzicht 2018

Inbreng feitelijke vragen
tot 16:00 uur

Defensie

Negentiende jaarrapportage project Verwerving F-35

Inbreng feitelijke vragen
16:00 - 16:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Kringloop) landbouw en klimaat

Vergadering
Schaepmankamer  (besloten)
16:15 - 17:45 uur

Financiën

Europese Rekenkamer over het Jaarverslag 2017 en het speciaal verslag over het preventieve deel van het Stabiliteits- en Groeipact

Gesprek
Suze Groenewegzaal
tot 18:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Uitstel inbreng feitelijke vragen Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

E-mailprocedure

Periode

tot Toepassen