Woensdag 16 mei

10:00 - 11:30 uur

Justitie en Veiligheid

Brandweer

Rondetafelgesprek
Klompezaal
10:00 - 13:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rondetafelgesprek internationalisering in het onderwijs

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Evaluatie nieuwe bekostiging voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 10:45 uur

Defensie

Grensverleggende IT Defensie met ministerie van Defensie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Externe veiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:30 - 11:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:45 - 11:30 uur

Defensie

Grensverleggende IT Defensie met BIT

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
11:00 - 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Vergadering
Schoutenkamer  (besloten)
11:30 - 12:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werkgroep bijeenkomst Veranderende Arbeidsmarkt (geannuleerd)

Vergadering
Geannuleerd
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Dienstregeling vervoerconcessie Waddenveren Oost

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Staat van de arbeidsveiligheid

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 12:30 uur

Justitie en Veiligheid

Voorbereidingsgroep modernisering Wetboek en Strafvordering

Vergadering
12:30 - 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Workshop begroten en verantwoorden

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
12:30 - 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Lunch parlementaire delegatie Baltische staten

Gesprek
Rooksalon  (besloten)
13:00 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SER - Toelichting op verkenning over combinatiebanen

Gesprek
Suze Groenewegzaal
tot 13:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wenselijkheid omzetten algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (28 en 29 mei 2018), dat gepland staat op woensdag 23 mei 2018 van 10.00 tot 12.00 uur, in een schriftelijk overleg op vrijdag 18 mei

E-mailprocedure
14:00 - 16:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Beter Aanbesteden - de praktijk

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
14:00 - 17:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw en Klimaat - verplaatst naar 26 juni 2018

Algemeen overleg
14:00 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (Verplaatst naar 28 maart 2018)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 - 34929

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128) - 34933

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Inzage van RAND in vertrouwelijke informatie over financiering uit de Golf

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 15:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

IMO (Internationale maritieme organisatie)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) - 34934

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Personen- en familierecht

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt Initiatiefwetgeving - 34837

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00 uur

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:30 - 18:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijskansenbeleid (is verplaatst naar 17 mei 2018)

Algemeen overleg
14:30 - 15:30 uur

Buitenlandse Zaken

Parlementaire delegatie Baltische Staten

Gesprek
Den Uylzaal  (besloten)
tot 15:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Omzetten AO OJCS-raad van morgen 17 mei a.s. in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
17:15 - 18:45 uur

Financiën

Besloten technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het Verantwoordingsonderzoek over 2017

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)

Periode

tot Toepassen