Donderdag 5 april

10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Justitiële jeugd

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 13:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Emancipatiebeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren inclusief tijdpad tussenoplossing

Inbreng feitelijke vragen
10:00 - 11:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema Programma Aanpak Stikstof (PAS) - verplaatst naar 16 mei 2018

Vergadering
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
11:45 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

United Liberation Movement for West Papua

Bijzondere procedure
Klompezaal
12:30 - 13:00 uur

Europese Zaken

Delegatievergadering werkbezoek Brussel

Vergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
12:30 - 13:15 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Jaarwisseling en vuurwerk (verplaatst naar 13.30 uur)

Algemeen overleg
13:00 - 16:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

'Voedsel: Duurzame en gezonde keuzes voor consumptie'

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
13:15 - 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:15 - 13:45 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorbereidingsgroep Emancipatie

Vergadering
13:30 - 16:30 uur

Justitie en Veiligheid

Jaarwisseling en vuurwerk (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Reactie op de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit (TK29383-293)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Spoedeisende zorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (TK 34683)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (TK 32127-226)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018) (34887)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

Actiegroep Hart voor Afrin

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal
14:30 - 16:30 uur

Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg Bovenwinden

Algemeen overleg
Klompezaal
tot 16:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onderhandelingsmandaat Multilateral Investment Court

Inbreng feitelijke vragen
tot 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 17-18 april 2018

Inbreng schriftelijk overleg

Periode

tot Toepassen