Commissievergaderingen

Donderdag 9 november 2017

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Joint Rose-Roth Seminar & ESCTD

Werkbezoek
Ljubljana, Slovenia (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Leven Lang Leren met ROA en CBS

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad Algemene Zaken over Cohesiebeleid d.d. 15 november 2017

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/ inzake luchthavengelden voor overige luchthavens

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

gesprek met dhr. Adegeest (actiecomité HoogOverijssel) over MER Lelystad Airport

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd - 34797

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

heer Abeid, leider IRA Mauritanië

Bijzondere procedure
Geannuleerd (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime (34798)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen (34795)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Beleidsdoorlichting IOB Begrotingsartikel 3.3. Maatschappelijk Middenveld

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Wijziging van de Wet strategische diensten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

EU-Defensieraad d.d. 14 november 2017 (verplaatst naar 7 november 2017)

Algemeen overleg
(verplaatst)
Naar boven