Commissievergaderingen

Woensdag 8 februari 2017

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Gesprek met de president van de Europese Centrale Bank (ECB), de heer Draghi, over het monetaire beleid van de ECB (verplaatst naar 10 mei 2017, tijdstip nog nader te bepalen)

Gesprek
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gevangeniswezen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Toezicht en borging woningcorporaties (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vorderingen RTG Geweld tegen hulpverleners, 9 februari 2017

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 2 februari)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met onderminister voor Europese en Amerikaanse Zaken van Iran, Majid Thakhte Ravanchi

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Middelbare Defensie Vorming (MDV)

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Aanwezigheid minister Dijsselbloem bij AO MFK d.d. 15 februari

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

advocaat Stapert inzake Inreisbeperking door de Amerikaanse regering

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 17:30 uur

Rondetafelgesprek Evaluatie Veteranenbeleid

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Ouderenmishandeling

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijzigen begintijdstip AO Eurogroep/Ecofinraad op 14 februari 2017 van 19.00 naar 17.00

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Palliatieve zorg (samengevoegd met AO Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg op 1 februari 2017)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 15:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194) (34640-(R2081))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten (verplaatst naar 15 februari 2017)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Verpleeghuiszorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 13 en 14 februari 2017

Algemeen overleg
Geannuleerd

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 18:45 uur

Ontvangst delegatie van Siach Shalom (Talking Peace)

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal
Naar boven