Commissievergaderingen

Woensdag 9 november 2016

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Election Observation Missions (EOM)

Werkbezoek
USA (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Ad Hoc Committee of the Bureau - the World Forum for Democracy

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Weidevogels

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 november 2016 - tijd waarop het algemeen overleg aanvangt is gewijzigd

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Schoolkosten (verplaatst naar 26-1-2017)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Eijsink om brief inzake F35 IOT&E fase aan de minister van Defensie voor te leggen met verzoek om tijdige reactie voor het AO Verwerving F-35 van 1 december 2016.

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Vergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 16 november i.v.m. Begrotingsbehandeling)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:30 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 november 2016

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Rapport van de Europese Rekenkamer inzake pretoetredingssteun aan de Westelijke Balkan

Technische briefing
Klompezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure - verzoek om het op 10 november 2016 geplande algemeen overleg over SUWI-onderwerpen om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen - 34573

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

Delegatieoverleg Marrakesh

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Positionering ProRail

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Aanbieding Waterschapspeil (Geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Planning notaoverleg Gelijke kansen in het onderwijs

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Rondetafelgesprek Cultuurfondsen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Biotechnologie - verplaatst naar 2 februari 2017

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Deltacommissaris over het Deltaprogramma 2017

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet - 29544-743

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Presentatie lopende en nieuwe EU-voorstellen Milieu

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 21:00 uur

Personeel Defensie

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Presentatie lopende en nieuwe EU-voorstellen Transport

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute - 34578

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
Naar boven