Commissievergaderingen

Donderdag 6 oktober 2016

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Ad Hoc Committee for the observation of the parliamentary elections in Morocco (EOM)

Werkbezoek
Morocco (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Parliamentary Election Observation Mission

Werkbezoek
Georgia (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
Italy (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 08:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Missions (EOM)

Werkbezoek
Georgia (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2016 - wordt omgezet in schriftelijk overleg op 5 oktober om 10.00 uur

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 10 en 11 oktober 2016 (duur AO gewijzigd i.v.m. algemeen overleg Water- en Hagelschade Zuid Oost Nederland op 6 oktober 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Begroting Ministerie van Defensie 2017 met Ministerie van Defensie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ouderenwerkloosheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Politie (verplaatst naar 5 oktober 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Ontvangst van studenten van Clingendael Leergang Buitenlandse Betrekkingen (LBB71) in bijzondere procedure

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Water- en Hagelschade Zuid Oost Nederland

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Minister van Buitenlandse Zaken Kirgizië

Gesprek
Schrijfkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 - 34550-XVI

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel om feitelijk vragen te stellen over Maatregelenpakket terugdringen overschrijdingen Basisnet spoor

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Bevordering werking van het stelsel’ begrotingsartikel 2.3 - 32772-12

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Onderzoek Algemene Rekenkamer naar bezuinigingsbeleid 2011-2016

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

minister van Buitenlandse Zaken van Kosovo

Gesprek
Schrijfkamer (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (verplaatst naar 12 oktober 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (34231)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Witwassen en aanpak Misbruik Vastgoed

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering moties en toezegging inzake bijzonder beheer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Assyrische Federatie Nederland

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidskader van de ACM voor de zorg - 29689-757

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Leefomgeving

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (TK 34516)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II n.a.v. evaluatie verhuurderheffing (34548)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (34518)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming (verplaatst naar 29 juni 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (TK 34517)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:15 - 15:15 uur

Briefing Algemene Rekenkamer over conceptbegroting 2017 Ministerie van OCW en de tussenrapportage over het lopend onderzoek naar vastgoed bij universiteiten

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Woningcorporaties

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

delegatie werkbezoek Iran

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Jaarrapport Wapenexportbeleid 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 17:15 - 18:15 uur

Gesprek met de Bulgaarse ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie over de toetreding van Bulgarije tot Schengen

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Nederlandse bijdrage aan EU-operatie Sophia (Libië)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
Naar boven