Commissievergaderingen

Donderdag 29 september 2016

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-committee on Transatlantic Defence and Security Cooperation (DSCTC) and sub-committee on Transition and Development (ESCTD)

Werkbezoek
Ottawa, Bath and Boston (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 08:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Autumn Meeting

Werkbezoek
Skopje (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 08:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Sub-Committee on Environment and Energy of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

Vergadering
Lviv, Ukraine (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek/hoorzittingen met Turkse en/of Turks-Nederlandse organisaties

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 14:15 uur

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsreactie Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken 2015/2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

IMF (AO is samengevoegd met AO Eurogroep/Ecofin Raad op 29 september 2016 van 13.00 - 16.00 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rechtspraak

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2017, deel Energie, Economie en Innovatie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Betrekken maandag 26 september 2026 ontvangen regeling voor de eenmalige tegemoetkoming en de wijzing voor het Dagloonbesluit WW bij het AO Arbeidsmarktbeleid op 27 oktober

E-mailprocedure
(besloten)

contactgroep Frankrijk

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

lunchgesprek Franse Ambassade

Gesprek
Franse ambassade (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen) (verplaatst naar 13 oktober 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

eID

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

IMF en Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Evaluatie missies en operaties in 2015

Algemeen overleg
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (34550-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Omgevingsbesluit en hoofdlijnen Invoeringswet

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (34550-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (34550-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Intrekkingswet Zondagswet (TK 34529)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (TK 34464)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen (TK 34519-(R 2071)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2015 (omgezet in een schriftelijk overleg op 3 november 2016)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (34550-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring belastingverdrag met Zambia

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Vermeij voor een schriftelijke vragenronde over de eenmalige tegemoetkoming en de wijzing voor het Dagloonbesluit WW

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 3 en 4 oktober 2016 (omgezet naar schriftelijk overleg d.d. 28 september 2016 14.00 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek uitbuiting en transport

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Bouwregelgeving

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Spooronderhoud (geannuleerd)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Woningcorporaties (is verplaatst naar 6 oktober 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Verlenging Nederlandse bijdrage aan internationale strijd tegen ISIS

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
Naar boven