Donderdag 17 maart

09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development

Werkbezoek
Turijn, Italië  (besloten)
10:00 - 11:30 uur

Financiën

Openbaar gesprek over het Bazelse Comité

Gesprek
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eerstelijnszorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsomstandigheden

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00 uur

Financiën

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? (verplaatst naar 23 maart 2016)

Algemeen overleg
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:00 - 13:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Concurrentiepositie haven Rotterdam

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 12:00 uur

Defensie

Aanbieding Operationele Energiestrategie (OES)

Inbreng feitelijke vragen
12:45 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Integriteit binnen Veiligheid en Justitie

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Verslag Europese Rekenkamer "Meer aandacht voor resultaten nodig om de verlening van technische bijstand aan Griekenland te verbeteren"

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Financiën

Kabinetsreactie op het groenboek over financiële retaildiensten

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Hoogspanning/380 kv

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Governance in de zorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00 uur

Financiën

Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 17:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Fraude

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:00 - 17:00 uur

Financiën

FinTech

Algemeen overleg
Klompezaal
15:00 - 17:00 uur

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Energiebesparing gebouwde omgeving (Tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg

Periode

tot Toepassen