Donderdag 4 februari

09:30 - 09:45 uur

Binnenlandse Zaken

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
10:00 - 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Vreemdelingen-en asielbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Meetmethoden van verschillende instanties (o.a. het RIVM en de Waterschappen) voor fosfaatgehalten

Technische briefing
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: “Eerlijk werk wereldwijd” (is verplaatst naar 10 februari)

Notaoverleg
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag “Bevindingen quick scan expertgroepen Papiaments en Nederlands” met bijbehorende rapporten

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zorgverzekeringswet/Risicoverevening (verplaatst naar 20 april)

Algemeen overleg
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Beleidsdoorlichting artikel 18 Natuur en Regio

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening - 34379

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Bergkamp om reactie op Advies Augeo naar aanleiding van voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties vóór AO Kindermishandeling/GIA op 9 februari 2016

E-mailprocedure
13:00 - 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Algemene Rekenkamer over onderzoeksrapport 'Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt'

Technische briefing
Klompezaal  (besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (TK 34377)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 15:30 uur

Binnenlandse Zaken

CTIVD en CIVD

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen (TK 34247) (is verplaatst naar 11 februari 2016)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Fokuswonen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

Israël en de bezette Palestijnse gebieden

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal
tot 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Mogelijkheden om de inzet van het Nederlandse bedrijfsleven bij nationale en internationale instrumenten te vergroten

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo - 32402-71

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Europees grensbeheer en migratiebeheer

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Beleidsreactie evaluaties Matra Pre-accessie en Matra voor landen Oostelijk Partnerschap en nieuw beleidskader Matra 2016-2020

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 16:30 uur

Financiën

Kapitaalmarktunie

Algemeen overleg
Klompezaal
tot 15:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek petitieaanbieding door Transgender Netwerk Nederland (TNN) en het CAOP op dinsdag 9 februari a.s.

E-mailprocedure
15:30 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Werkgroep Verbetering Begroting en Jaarverslag

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
16:00 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

RBZ Gymnich

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Periode

tot Toepassen