Donderdag 21 mei

09:30 - 11:00 uur

parlementaire enquêtecommissie Fyra

Dhr. P. (Pieter) Hofstra, Tweede Kamerlid (VVD) van 1994 tot en met 2006, woordvoerder vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van 1998 tot en met 2006

Verhoor
Enquêtezaal
09:30 - 10:30 uur

Defensie

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:00 - 16:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Wetsvoorstel kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 18:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Rondetafelgesprek Omgevingswet

Rondetafelgesprek
Klompezaal
10:00 - 12:00 uur

Rijksuitgaven

Procedurevergadering (deels besloten)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 10:00 uur

Rijksuitgaven

E-mailprocedure - Voorstel uitnodigen minister van Wonen en Rijksdienst voor het Verantwoordingsdebat op dinsdag 26 mei 2015

E-mailprocedure
10:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GGZ

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbieding convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring'

Inbreng schriftelijk overleg
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Procedurevergadering (is verplaatst naar 09.30 uur)

Procedurevergadering
10:30 - 11:30 uur

Defensie

Jaarverslag Ministerie van Defensie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
11:00 - 11:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Werkbezoek Italië

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
11:30 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie Fyra

Dhr. G. (Gerrit) Zalm, Minister van Financiën van 1994 tot en met 2002 en van 2003 tot en met 2007

Verhoor
Enquêtezaal
11:30 - 12:45 uur

Defensie

Verantwoordingsonderzoek ar bij jaarverslag Ministerie van Defensie (incl. ERP)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal  (besloten)
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
tot 12:00 uur

Defensie

Voortgangsrapportage project Vervanging F-16

Inbreng feitelijke vragen
12:45 - 13:30 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
13:00 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
13:00 - 16:00 uur

Koninkrijksrelaties

Verzamel overleg Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
13:00 - 14:00 uur

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Bespreking van de conceptverslagen in de commissievergadering

Procedurevergadering
Schoutenkamer  (besloten)
13:30 - 17:30 uur

Financiën

Belastingdienst

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:30 - 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
14:00 - 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

vertegenwoordiger SPLM/N and SG inzake de situatie in Soedan

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal
14:00 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's (verplaatst naar 26 mei)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015) - 34191

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector - 34000-XVI-108

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Aanbieding evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (29279, nr. 230)

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Loondoorbetaling bij ziekte

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 14:00 uur

Financiën

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Financiën

Onderzoek NS naar onregelmatigheden bij dochtermaatschappij Qbuzz

Inbreng feitelijke vragen
14:15 - 15:15 uur

Binnenlandse Zaken

Verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Jongelingkamer  (besloten)
15:00 - 23:59 uur

parlementaire enquêtecommissie Fyra

Mw. T. (Tineke) Netelenbos, Minister van Verkeer en Waterstaat van 1998 tot en met 2002

Verhoor
Enquêtezaal
15:30 - 17:00 uur

Defensie

MIVD

Technische briefing
Aletta Jacobszaal
16:30 - 17:30 uur

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Slimme Grenzen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 16:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) het algemeen overleg Natuurbeleid (28 mei 13:30 – 16:30) en het algemeen overleg Biodiversiteit (28 mei 19:00 – 21:00) samen te voegen tot een algemeen overleg Natuurbeleid en biodiversiteit op 28 mei van 19:00 tot 21:00.

E-mailprocedure
17:00 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Camp Liberty (Irak)

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal
tot 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek om reactie artikel NRC.nl d.d. 21 mei 2015 dat bijna de helft van de vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten jeugdhulp nog niet vergoed heeft gekregen

E-mailprocedure
tot 17:00 uur

vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Verzoek van het lid Bashir (SP) om het AO Transportraad d.d. 11 juni 2015 om te zetten in een SO

E-mailprocedure
tot 17:30 uur

vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

[SPOED EMAILPROCEDURE] Verzoek omzetten AO Concurrentieraad naar SO

E-mailprocedure
17:30 - 19:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen