Commissievergaderingen

Donderdag 19 december 2013

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Euthanasie (verplaatst naar de middag!)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Seksueel misbruik in de Jeugdzorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

(Jaarlijkse) voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Toetstechnische mogelijkheden en beperkingen van toetsing op leerling- school en systeemniveau

Technische briefing
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Verslavingszorg (verplaatst naar 22 januari 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Euthanasie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca - 33791 (verplaatst naar 12 december)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Economische missies en exportbevordering

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (30830) (verplaatst naar 30 januari 2014)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen (33799)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg - 29248-261

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

wijziging woningwet ivm het versterken van het handhavingsinstrumentarium

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Vervolg-procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Fusie en privatisering rijksinstellingen gesloten jeugdzorg - 31839-333

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

tijdelijke commissie Fyra

Tijd vergadering 18:00 - 18:30 uur

Constituerende vergadering van de parlementaire enquetecommissie Fyra

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
Naar boven